Formació

Millora els teus
coneixements,
habilitats i actituds

Ofertes formatives per a

professionals, institucions i

empreses.

El 4DHealth té com a objectiu principal augmentar la seguretat en l’entorn de salut i específicament en la seguretat del pacient. Ho pretén aconseguir treballant en dues línies principals:

Una formació centrada en la millora de les competències de totes les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut (professionals, pacients, familiars i cuidadors), d’una manera molt mes segura mitjançant el seu entrenament repetit a traves de situacions molt properes a la realitat i la seva posterior reflexió basada en l’acció.

La prevenció de la repetició de l’error en salut, mitjançant el desenvolupament d’escenaris “ad-hoc” a partir de la recreació de situacions reals on s’ha detectat l’aparició d’errors o situacions no esperables; i també amb el desplegament d’escenaris de simulació d’alta realitat dissenyats des de el punt de vista del treball en equip interdisciplinari i centrats sempre en el pacient.

Apostem per una formació estandarditzada i/o personalitzada basada en l’evidència per la creació d’experiències d’aprenentatge mitjançant la simulació. La metodologia que seguim inclou la preparació dels participants a nivell teòric, el briefing, la facilitació de la pràctica de simulació i el debriefing.

Per la creació i facilitació de les diferents activitats formatives disposem d‘una gran varietat d’espais clínics, equipaments mèdics, de simulació i audiovisuals, facilitadors, instructors, col·laboradors sanitaris de diferents disciplines i especialitats, actors (pacients estandarditzats) de diferents perfils i tècnics de producció audiovisual; que fan possible la transferència de coneixements a la pràctica clínica del dia a dia.

Els àmbits de formació que el 4D Health ofereix es relacionen amb el món del coneixement, empresa, salut i persones.

Formació acadèmica

Formació Professional grau mig i superior, Graus, Postgraus, Màsters, Formació sanitària especialitzada

Formació contínua

Col·legis professionals, Societats científiques, Empreses de formació, Dispositius de salut, Entitats i Col·lectius

Formació a empreses

Departaments comercials, màrqueting, producte

Les modalitats formatives en les quals treballem inclouen:

Formació presencial

Treball de camp al propi centre mitjançant la immersió en escenaris reals tant a nivell d’espais i material, com de professionals i pacients implicats

Formació mixta

Integració transversal de les competències, amb fases pre i post simulació en format no presencial, prenent com a base el propi treball realitzat de forma presencial en el centre.