Formacions personalitzades

Formacions personalitzades

Tant si ets un professional, una entitat sanitària, una universitat o un departament dins d’un dispositiu de salut de nivell 1, 2 o 3, podem ajudar-te a crear un curs específic a les teves necessitats. T’ajudarem a identificar les necessitats d’aprenentatge i desprès crear un curs per contribueixi a cobrir-les.

Proposem una oferta formativa individualitzada per cada projecte, per equips i especialitats concretes, a través de diferents canals i orientada a diferents perfils, tot cercant un alt impacte transversal dins de tot el contínuum formatiu dels professionals de la salut. La recreació d’escenaris reals i especialment l’ús de diferents espais a la vegada, permet un millor aprenentatge (més segur amb alta transferència a la realitat).

Els serveis que ofereix el centre 4D Health pel que fa a la formació són els següents:

Entrenament en habilitats clíniques

Tenim la capacitat de facilitar i preparar cursos centrats en la pràctica d’habilitats clíniques. Els diferents i nombrosos espais clínics dels quals disposem, ens permeten acollir la facilitació de cursos d’adquisició d’habilitats clíniques de forma simultània optimitzant així la formació de professionals, dispositius de salut, universitats i d’altres institucions les quals tenen un número elevat d’estudiants. Això ens permet dur a terme:

Entrenament dels professionals i equips reals de l’entorn salut, en relació als processos assistencials, no assistencials, protocols, guies i procediments.

Entrenament de pacients (pacient expert), cuidadors i familiars en entorns reals.

Simulacions immersives

L’adquisició de coneixements no implica canvis en el comportament. Per tal que la transferència de coneixements sigui eficaç i translacional a la pràctica real, es requereix de canvis d’actituds en els professionals de la salut.

Com a eina formativa, la simulació immersiva complementa el procés de maduració global dels participants en el seu aprenentatge, permetent l’adquisició de nous coneixements, habilitats i actituds per tal de transferir-los a la pràctica clínica real mitjançant sessions de debriefing com a eina de canvi i millora de competències. Aquesta línia formativa contribuirà a ajudar-los a integrar continguts teòrics, a aprendre de la pròpia pràctica i de la reflexió crítica que se’n deriva, sense cap impacte sobre els pacients.

Avaluacions formatives

Col·laborem amb institucions formatives, dispositius de salut, societats científiques i altres, utilitzant la simulació com a eina de valoració d’adquisició i demostració de competències (coneixements, habilitats i actituds) dels seus professionals.

Això és possible mitjançant l’anàlisi i avaluació dels processos i procediments amb l’ajuda de sistemes audiovisuals d’alta fidelitat, utilitzant el feedback/debriefing com a eines d’aprenentatge durant tot el procés de simulació.

Productes tecnològics i equipaments mèdics

Empreses del sector sanitari, tant de la Farmaindústria com del sector producte, trobaran en el 4D Health un hospital real per tal de realitzar formacions dels seus productes tecnològics i equipaments mèdics abans que aquests siguin introduïts en el mercat.

El gran nombre d’espais clínics dels quals disposem, així com de recursos humans (professionals i actors) i tècnics (sistema audiovisual), permetrà avaluar les empreses la formació que fan els seus equips comercials i product managers del producte i/o equipament sobre els usuaris finals que degudament el tastaran en els casos clínics simulats.