Formacions personalitzades

Millora els teus coneixements, habilitats i actituds

Ajudem a professionals, institucions formatives, dispositius de salut i altres entitats a identificar necessitats d’aprenentatge i a dissenyar un projecte formatiu que contribueixi a cobrir-les

Oferim  serveis formatius individualitzats per cada projecte, per equips i especialitats concretes, a través de diferents canals i orientada a diferents perfils, tot cercant un alt impacte transversal dins de tot el contínuum formatiu dels professionals de la salut. La recreació d’escenaris reals i especialment l’ús de diferents espais a la vegada, permet un millor aprenentatge, més segur i amb una alta transferència a la realitat.

Adquisició i entrenament en habilitats clíniques

Dissenyem i facilitem activitats formatives personalitzades centrades en la millora i pràctica d’habilitats clíniques dels professionals sanitaris.

 
Els diferents i múltiples espais clínics dels quals disposem, permeten acollir de forma simultània la facilitació de diferents tallers i cursos, optimitzant així la formació de professionals, dispositius de salut, universitats i altres institucions les quals tenen un elevat nombre de persones.

Adquisició i entrenament en habilitats tècniques de professionals de l’entorn salut, en relació als procediments assistencials propis de la seva tasca laboral.

Entrenament de pacients, cuidadors i familiars en entorns i situacions en els quals es desenvoluparan

en la vida diària.

Simulacions immersives

Dissenyem i facilitem activitats formatives de simulació personalitzades centrades en la millora de les competències de les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut (professionals, pacients, familiars i cuidadors).

A través de la simulació podem reproduir diferents experiències pràctiques de la vida real en diferents entorns del centre, des de les més simples a les més complexes, tenint en compte les necessitats formatives de cada professional. Amb l’ús d’aquesta eina contribuïm a disminuir la seva corba d’aprenentatge, ja que oferim la possibilitat de programar i repetir en temps i lloc l’adquisició de coneixements i habilitats en un entorn en què l’error no té conseqüències.

Mitjançant la tècnica del debriefing, els participants tindran l’oportunitat de dur a terme un anàlisi i reflexió en temps real dels escenaris simulats, tractant d’identificar els fets i actuacions erronis per corregir-los i reforçar o adquirir conductes adequades d’actuació.

Avaluacions formatives i sumatives

Col·laborem amb institucions formatives i dispositius de salut utilitzant la simulació com a eina de valoració d’adquisició i demostració de competències dels seus professionals. 

Els equipaments mèdics, materials, audiovisuals i de simulació del centre; juntament amb els seus recursos humans (pacients estandarditzats i professionals clínics) fan possible l’execució de casos clínics perfectament dissenyats amb el propòsit d’analitzar i avaluar les competències tècniques (anamnesis, exploració, maneig clínic…) i no tècniques (comunicació, presa de decisions, resolució de problemes…) dels professionals que hi participen. 

La infraestructura del 4D Health permet acollir també la prova Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), on simultàniament els participants podran enfrontar-se a situacions clíniques en diferents estacions de treball en els contextos que van des de l’atenció primària fins a situacions específiques en processos d’hospitalització i serveis d’urgències.

Departaments comercials i de producte

Empreses del sector sanitari, tant de la farmaindústria com del sector TIC i producte, trobaran en el 4D Health un hospital real on poder desenvolupar projectes vinculats a la formacions dels seus productes tecnològics i equipaments mèdics.

El gran nombre d’espais clínics dels quals disposem, així com de recursos humans (professionals clínics i actors), materials i audiovisuals, permetrà a les empreses desenvolupar diferents projectes amb la finalitat de consolidar i avaluar la formació que fan del seu producte.

Els productes audiovisuals enregistrats en el centre podran ser utilitzats posteriorment pels diferents departaments de l’organització com a material de suport pel seu anàlisi i presa de decisions.

Mitjançant dinàmiques de treball en equip, utilitzem la simulació per avaluar les estratègies de venta d’equips comercials en la introducció d’un dispositiu i/o fàrmac als diferents interlocutors (clínics/gerència) que intervenen en el procés de validació i aprovació de la seva compra.

La realització d’aquesta activitat, permetrà a les empreses conèixer de primera mà el rendiment dels seus professionals, mitjançant un seguiment continuat de les diferents entrevistes a través dels sistemes d’àudio i vídeo del centre.

Al mateix temps, l’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge experiencial combinada amb sessions de reflexió i debat (debriefing) posteriors a l’activitat, ajudarà als equips comercials a consolidar els coneixements adquirits en la formació de producte, posar en pràctica les seves habilitats comercials i demostrar habilitats de lideratge, comunicació, treball en equip i altres aspectes tant relacionals com personals, que complementen els seus coneixements professionals.

Participem amb les empreses en el disseny i desenvolupament d’activitats en el centre relacionades amb la formació de producte dels seus equips comercials.
L’eina de la simulació, permetrà també avaluar l’impacte de formació tècnica que aquests equips faran a professionals sanitaris, mitjançant la reproducció de casos simulats on aquests últims interaccionaran amb el dispositiu/equipament.
Aquestes jornades formatives ajudaran als equips comercials a adquirir i consolidar coneixements sobre el producte de l’empresa i a posar en pràctica competències comunicatives i de formació sobre el seu ús.

Participem amb les empreses en el disseny i desenvolupament d’activitats en el centre relacionades amb la formació de producte que fan als seus clients durant el seu procés d’implementació en els respectius centres sanitaris.
L’eina de la simulació permetrà als professionals sanitaris formar-se i familiaritzar-se amb el nou dispositiu/equipament, mitjançant la seva interacció en casos simulats.
Aquesta metodologia d’aprenentatge experiencial combinada amb sessions de reflexió i debat (debriefing) posteriors a l’activitat, permetrà a les empreses fer un seguiment personalitzat de l’evolució del procés formatiu del client i la seva familiarització amb el producte.