El Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot testa el seu nou protocol d’actuació i funcionament al 4D Health

El dilluns dia 29 de maig el centre de simulació per la innovació en salut, 4D Health, ha dut a terme la formació de 24 professionals de la salut (metges, infermers i tècnics d’ambulància) del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. En aquest programa formatiu, de 6 hores i 30 minuts de durada, els professionals han posat en pràctica els nous protocols de treball en equip (organització, coordinació entre professionals, etc.) que han testat a través de l’activació dels codis ictus i infart agut de miocardi, amb la finalitat de determinar si el nou protocol d’actuació i funcionament s’adapta a les seves necessitats com a servei.

En la simulació, s’ha posat especial èmfasi en el treball de les competències no tècniques relacionades amb la comunicació, la presa de decisions, el suport mutu, la monitorització i consciència de la situació, i el lideratge, posant en pràctica actituds, coneixements essencials i habilitats pràctiques per fer front al maneig del pacient, en aquest cas, amb infart agut de miocardi o ictus durant el temps previ a l’arribada de l’equip d’extrahospitalària.

Cal tenir en compte, que a l’hora d’actuar davant alguna dolència és fonamental afavorir la interconnexió precisa entre els serveis d’emergències extrahospitalàries i intrahospitalàries unificant criteris de detecció, activació i actuació. És per això que resulta tan necessari establir i testar aquest nou protocol d’actuació i funcionament en un entorn real, escenari que ha proporcionat el centre 4D Health.