CARTERA DE SERVEIS

El 4D Health és un centre d’innovació destinat a augmentar la seguretat del pacient que compte amb una àmplia oferta de serveis diferenciada i adaptable a les necessitats de cada client. Els nostres serveis es concreten en tres grans línies: formacióinnovació i serveis a les empreses. 

Formació


L'oferta formativa individualitzada per a cada projecte permet treballar en escenaris reals (hospital, atenció primària, domiciliària, comunitària i extrahospitalària) a més de poder utilitzar diferents espais a la vegada, fet que permet una alta transferència de coneixements a l'entorn real. Des del 4D Health comptem amb diferents àmbits i modalitats de formació:

Llegeix més...

InnovacióSi bé darrerament les polítiques empresarials tendeixen a afavorir la innovació tecnològica, l'evidència mostra que l'èxit final depèn cada vegada més del factor humà. En aquest sentit, el 4D Health permet situar en un mateix escenari la innovació tecnològica, els espais reals, professionals, pacients i cuidadors implicats en el desenvolupament i l’anàlisi dels processos. 

Llegeix més...

Serveis a les empresesEmpreses del sector sanitari, tant de la farmaindústria como del sector de producte; empreses del sector de les TIC; i altres empreses relacionades amb el món de la salut, ja siguin d'àmbit públic o privat; troben al 4D Health un espai de serveis obert i adaptable a les seves necessitats.

Llegeix més...