Serveis a les empresesEmpreses del sector sanitari, tant de la farmaindústria como del sector de producte; empreses del sector de les TIC; i altres empreses relacionades amb el món de la salut, ja siguin d'àmbit públic o privat; troben al 4D Health un espai de serveis obert i adaptable a les seves necessitats.


Lloguer d’espais:

Fòrums, conferències, jornades, networking (nacional i internacional), showrooms, presentació de productes, rodatges relacionats amb l'àmbit de la salut.


Serveis de consultoria ad hoc:

Anàlisi de riscos, definició dels plans de millora i implantació de millores


Demostracions:

Adaptació d'escenaris a processos, dispositius i productes


Test d'usabilitat de producte:

Recreacions reals tant d'espais com de persones implicades, amb escenaris centrats en el procés.


Difusió de producte i visibilitat de marca:

Individualització dels espais, contingut i visualització per la potenciació i difusió de la marca de la empresa o del producte.