InnovacióSi bé darrerament les polítiques empresarials tendeixen a afavorir la innovació tecnològica, l'evidència mostra que l'èxit final depèn cada vegada més del factor humà. En aquest sentit, el 4D Health permet situar en un mateix escenari la innovació tecnològica, els espais reals, professionals, pacients i cuidadors implicats en el desenvolupament i l’anàlisi dels processos. 


El centre participa de la innovació aportant servei i valor afegit a institucions i empreses que incorporen els productes tecnològics més innovadors del mercat creant escenaris d’alta realitat, segurs, escalables, avaluables i estandarditzats.


Serveis vinculats a la innovació tecnològica:

- En primer lloc, un entorn com el Centre 4D Health permet comprovar la usabilitat del producte innovador abans de la seva entrada en el mercat en un entorn segur pels pacients on poden repetir-se indefinidament les situacions o bé augmentar la seva dificultat.

-  La comercialització de productes tecnològicament innovadors acostuma a anar acompanyada del desenvolupament de noves metodologies i/o processos que també poden simular-se per a detectar aspectes a millorar.

Formació dels equips de comercials.

-  Els vídeos i tests obtinguts de les simulacions poden ser també un important material de suport al màrqueting i la comercialització del producte.

Serveis vinculats a la innovació no tecnològica:

-  4D Health com a centre de test de noves metodologies i/o processos.

-  4D Health com a partner en el desenvolupament de noves tecnologies i/o processos.