Què és el 4D Health?

És un Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut, és a dir, un hospital simulat on es recrea l’ambient d’un hospital de manera molt real perquè els professionals de la salut puguin entrenar-se. Així, metges, infermeres, farmacèutics, biòlegs, psicòlegs i bioquímics, entre d’altres, poden agafar experiència sense haver d’experimentar amb pacients de veritat.

Què s’hi fa?

El 4D Health es dedica a l'entrenament i formació per a professionals del sector de la salut i s’hi desenvolupen diferents projectes d’innovació per crear nous productes tecnològics, circuits i processos.

A qui va dirigit el 4D Health?

El 4D Health està pensat per professionals de la salut que vulguin entrenar-se, societats científiques o col·legis professionals que vulguin fer sessions de formació, per empreses com indústries farmacèutiques o fabricants de material sanitari que vulguin provar nous productes, per a universitats o centres de recerca que vulguin posar en marxa nous protocols, processos o aplicacions.

Què és la simulació?

En l’àmbit de la salut, una eina d’aprenentatge que utilitzen els professionals del sector per evitar errors humans. S’entrenen realitzant simulacres en superescenaris gairebé reals per poder preveure i afrontar-se a totes les situacions amb què es poden trobar en el seu dia a dia (en un quiròfan, a urgències, etc). També es fa simulació fora de l’edifici de l’hospital, i es treballen emergències a peu de carrer o atenció domiciliària.

Què són els “errors en salut”?

L’error humà és la primera causa de mort en l’àmbit de la salut. Segons dades del 2012 de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a Europa es produeixen cada any 95.000 morts per errors. Mentre que viatjant en avió existeix 1 oportunitat entre un milió de patir danys, en la cura de la salut la proporció s’eleva a 1 entre 300.

No estan prou preparats actualment els professionals de la salut?

Sí que ho estan, però la simulació és una eina més, excel·lent pel que fa a eficàcia, per millorar la capacitació dels professionals de la salut, ja que actua com a baula entre l’adquisició de coneixements i la formació aplicada sobre pacients reals.

Per què es fa a l’antic Hospital d’Igualada?

Per poder reaprofitar un edifici actualment en desús molt ben ubicat al centre de la ciutat (amb la reducció de costos que això suposa) i perquè així no s’ha de simular un hospital des de zero, ja que es parteix d’un hospital real.

Com neix la idea del 4D Health?

El 4D Health és fruit d’una iniciativa particular. El metge cirurgià igualadí Dr. Enric Macarulla va detectar que hi havia una mancança en l’entrenament dels professionals de la salut i va començar a treballar en fomentar la incorporació de la simulació en la formació dels professionals de la salut ja als anys 90.

Com es finança?

El 4D Health compta amb diverses vies d’ingressos (institucions públiques i privades, empreses, cursos de formació, etc.) amb l’objectiu de ser autosuficient. Actualment compta amb una subvenció de 750.000€ del fons europeu FEDER d’Innovació, amb 375.000€ de la Diputació de Barcelona, amb 375.000€ de l’Ajuntament d’Igualada i amb 166.666€ del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç demanats pel CESCA (Consell Econòmic i Social de la Comarca de l’Anoia).

Com és que no existeix cap altre centre com el 4D Health?

Hi ha altres centres de simulació, però cap com aquest. De fet, a Catalunya ja existeixen més de 50 laboratoris on es realitza simulació per millorar les competències acadèmiques, professionals i tècniques dels professionals de la salut. Però mancava una infraestructura on es puguin treballar les competències transversals, com ara el treball en equip, el lideratge i la relació amb els companys i pacients en el marc d’un entorn més ampli.

Qui dirigeix el 4D Health?

Al capdavant del centre hi ha un equip liderat pel cirurgià Enric Macarulla –director del centre– i la directiva Àngels Chacón, manager del 4D Health i actualment regidora de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.

Qui dóna suport al 4D Health?

El 4D Health forma part de la Xarxa de Simulació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i s’inclou dins el Pla Nacional per la Recerca i la Innovació del Departament d’Empresa i Ocupació del Govern català. A més, rep el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern espanyol, entre d’altres.

Què significa 4D Health?

El nom recull dos conceptes. D’una banda, anuncia la seva missió de vetllar “per la salut” de les persones i, d’una altra banda, denota que va més enllà de les tres dimensions (3D), ja que la simulació que s’hi practicarà no es redueix només a la visualització en una pantalla o a la utilització d’un maniquí en una sala, sinó que és molt més completa i construeix un entorn de treball integral el més fidel possible a la realitat.