Per a les persones

El centre és un espai pensat per als pacients i persones en el seu conjunt. Els pacients, les associacions de pacients, familiars i cuidadors hi poden obtenir informació,  formació,  suport i  acompanyament per afrontar adequadament el tractament de les seves malalties. El centre 4D Health és especialment sensible a l'atenció d'aquest col·lectiu.