Per als professionals

Els professionals de la salut obtenen un assessorament i seguiment personalitzat perquè millorin la seva praxis amb els pacients. L’oferta formativa s’adreça a les societats científiques, els col·legis professionals, els centres de salut i a tots els professionals de diferents especialitats (medicina, infermeria, farmàcia, odontologia, optometria, fisioteràpia, dietètica, etc.)