El sector empresarial, sigui d’àmbit públic o privat, troba en el 4D Health un espai de serveis obert i adaptable. Indústries de material sanitari o laboratoris farmacèutics disposen d'un nou espai on testar els seus productes, i empreses de sectors com l'informàtic o l'audiovisual també tenen la possibilitat d’utilitzar les prestacions del centre.

Les universitats, escoles de salut, centres d’innovació i recerca i l’Administració tenen en el 4D Health un camp de treball, gairebé real, òptim per l’aprenentatge i el disseny de nous plans, processos i aplicacions. S’estudia cas per cas com es pot formalitzar l’ús del personal i les instal·lacions per obtenir els resultats esperats. 

Els professionals de la salut obtenen un assessorament i seguiment personalitzat perquè millorin la seva praxis amb els pacients. L’oferta formativa s’adreça a les societats científiques, els col·legis professionals, els centres de salut i a tots els professionals de diferents especialitats (medicina, infermeria, farmàcia, odontologia, optometria, fisioteràpia, dietètica, etc.)

El centre és un espai pensat per als pacients i persones en el seu conjunt. Els pacients, les associacions de pacients, familiars i cuidadors hi poden obtenir informació,  formació,  suport i  acompanyament per afrontar adequadament el tractament de les seves malalties. El centre 4D Health és especialment sensible a l'atenció d'aquest col·lectiu.