Què és la simulació?

En el camp de la medicina la simulació és la baula entre l’adquisició de coneixements i la posada en pràctica sobre pacients reals amb l’objectiu d’ajudar a evitar errors humans. Per a què les conseqüències d’aquests possibles errors siguin mínimes o inexistents, estudiants i professionals s’entrenen en centres com el 4D Health d’Igualada fent simulacres en escenaris mèdics gairebé reals, i així analitzen com s’han d’enfrontar a les situacions que es poden trobar en el seu dia a dia.

Llegeix més...

Eina d'aprenentatge

La simulació és una eina excel·lent per l’estudi, l’aprenentatge i la millora de competències. Es pot aplicar en un ampli ventall de disciplines i professions, variant-ne el seu grau de complexitat i fidelitat (com ara cabines virtuals de simuladors de vol per a pilots i astronautes o, simplement, sacs de sorra per a la pràctica de la boxa).

Llegeix més...

Seguretat del pacient

Les dades sanitàries

L’error humà és la primera causa de mort en l’àmbit de la salut. Més del 70% dels errors en salut són a causa de competències no tècniques (el treball en equip, la comunicació, el lideratge, etc.), que poden entrenar-se mitjançant la simulació.

Llegeix més...