Centre de Test

Vine a testar un nou
protocol, procés o
dispositiu
tecnologic

Prova la nova eina i avalua la

seva usabilitat al nostre

centre. 

Protocols, guies i processos

Ja siguis un professional, una entitat sanitària, un departament dins d’un hospital o un centre de salut de nivell 1, 2 o 3, pots venir al 

nostre centre a testar un nou protocol, guia clínica o procés que hagis desenvolupat i vulguis introduir en la pràctica diària.

 

Productes tecnològics i equipaments mèdics

Si ets una empresa que fabrica dispositius tecnològics i/o equipaments mèdics, pots venir al nostre centre a testar la nova eina i

avaluar la usabilitat del producte abans de la seva entrada al mercat, on poden repetir-se indefinidament diferents situacions d’alta realitat,

segures, escalables, avaluables i estandarditzades. El 4D Health us pot acompanyar al llarg del procés de desenvolupament del producte,

facilitant la innovació tecnològica, incloent aspectes com l’avaluació de la interacció entre el dispositiu i l’humà (factor humà).

El centre permet provar en una gran varietat d’espais clínics reals, l’eina tecnològica, amb la col·laboració de professionals, 

pacients i cuidadors com a part del desenvolupament i anàlisis del producte.