Producció i edició audiovisual

Producció i edició audiovisual

Donem cobertura global als serveis audiovisuals tant els ambients clínics de les nostres instal·lacions, com als exteriors. Oferim serveis integrals que agrupen les preproducció, el rodatge i la postproducció.

Video explicatiu de la nostra instalació audiovisual.