CURA, MANIPULACIÓ I CONTROL DE CATÈTERS VASCULARS VENOSOS