Accés vascular ecoguiat i intraòssi

Activitat dirigida a professionals d'infermeria que vulguin entrenar tècniques ecoguiades com l'accés vascular guiat per ultrasò, la comprovació de globus vesical o el suport ecogràfic en el maneig de la via aèria. L'ús de l'ecografia ha demostrat la reducció dels errors i la millora en l'atenció dels pacients.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i actualitzar coneixments i habilitats necessàries pel maneig de l'accés vascular endovenós i intraossi.

Objectius específics:

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l'ús de l'ecografia a:
  • Canalització d'accessos vasculars perifèrics
  • Canalització d'accés vascular central d'accés perifèric (PICC)
  • Valoració del contingut vesical i sondage ecoguiat
  • Detecció ràpida de Pneumotòrax
  • Ajuda ecogràfica en intubació endotraqueal i sondatge nasogàstric
 • Conèixer les indicacions i contraindicacions de cadascuna de les tècniques
 • Identificar el material necessari per la inserció del catèter endovenós/intraossi
 • Conèixer els possibles punts d’inserció i seleccionar el més pertinent per cada pacient
 • Identificar l’agulla/catèter pertinent per cada cas
 • Reconèixer la necessitat i el mètode d’administració d’analgèsia en el maneig de la via intraòssia
 • Practicar la tècnica d’inserció, fixació, cures i retirada del dispositiu endovenós/intraossi
 • Conèixer les complicacions relacionades amb la inserció i manteniment d’un catèter endovenós/intraossi

Continguts:

 • Funcionament bàsic de l'ecograf
 • Imatges fonamentals en ecografia
 • Anatomia ecogràfica d'artèria i vena
 • Localització de venes centrals i perifèriques
 • Presència de líquid/aire en cavitats
 • Tècnica de punció amb ajuda ecogràfica de vasos
 • Localització de la punta del catèter
 • Valoració de contingut vesical i sondage
 • Tècnica d'ajuda ecogràfica en intubació traqueal i sondatge nasogàstric
 • Cures posteriors (punt d’inserció, manteniment del catèter, cures relacionades amb sistemes d’infusió, retirada catèter)
 • Prevenció d’infeccions i altres complicacions. Ús d’apòsits, segellat i obturació
 • Particularitats de la via intraòssia

Informació general

Dirigit a:

Professionals d'infermeria

Modalitat:

Presencial

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta