Àmbit d’atenció primària

Bases de la valoració funcional dels pacients amb dolor múscul-esquelètic. La simulació com a eina formativa

Activitat formativa dirigida a fisioterapeutes de l’àmbit d’atenció primària, que vulguin actualitzar coneixements per comprendre millor el dolor múscul-esquelètic, a més d'adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el seu procés de valoració funcional, amb el propòsit de construir hipòtesis diagnòstiques més fiables.

El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el procés de valoració funcional
 • Promoure un procés de valoració funcional en el què s'integrin els diferents models de dolor, segons l’Associació Internacional de l’Estudi del Dolor (IASP)
 • Escollir les estratègies d’intervenció més adequades segons el mecanisme de dolor predominant.

Objectius específics:

 • Aprendre a utilitzar les categories d'hipòtesi com a eina per afinar les hipòtesis diagnòstiques obtingudes durant el procés de raonament clínic.
 • Saber integrar el sistema de banderes dins del procés de raonament clínic: identificació de factors de bon i mal pronòstic així com indicadors clínics de possible patologia greu.
 • Incorporar mesures d'autoinforme, algoritmes i clústers en el procés de raonament clínic.
 • Saber diferenciar clínicament entre els mecanismes associats a la sensibilització central i el síndrome de sensibilització central.

Continguts:

BLOC 1: DOLOR Introducció
 • Epidemiologia i definicions: Dolor crònic & Dolor agut
 • Evolució del paradigma del dolor
 • Models de dolor en fisioteràpia
 • Dany tissular i dolor
 • Classificació del dolor: Tipus de dolor segons mecanisme patobiològic
 Neurofisiologia del dolor
 • Actualitzacions en neurofisiologia del dolor
 • Estrès i dolor
 • Aprenentatge i dolor
BLOC 2: VALORACIÓ FUNCIONAL Conceptes generals
 • Què es un diagnòstic?
 • Guies de pràctica clínica en el dolor múscul-esquelètic
 • Guies de predicció clínica: Què són i per a què serveixen
 • Proves complementàries: Valor real de les proves d'imatge
Raonament clínic en fisioteràpia
 • Models de raonament clínic: Inductiu & Deductiu
 • Biaixos cognitius en el procés de raonament clínic: Que són i com influeixen dins del procés de raonament clínic
 • Presa de decisions clínica: Excloure & Incloure
 • Sistema de banderes com a mètode de screening clínic: Banderes oficials & banderes no oficials
 • Construcció d'hipòtesis diagnòstiques: Categories d'hipòtesis i xarxa de determinants (marc teòric i casos clínics)
 • Identificació del mecanisme patobiològic predominant en el dolor: Reconeixement de patrons clínics i utilització d'algoritmes i clústers (marc teòric i casos clínics)
  Diagnòstic diferencial: Test d’exploració clínica
 • Test quantitatiu sensorial (QST)
 • Mecanismes de sensibilització central & Síndrome de sensibilització central
  Visualització i anàlisi de casos clínics simulats

Professorat:

Aimar Orio Sallent

Fisioterapeuta ICS - CAP de Cardedeu Can Borràs. Especialitzat en l'abordatge integral del pacient amb dolor musculesquelètic i, amb experiència en facilitar i implementar programes de formació a través de la simulació en graus i formació continuada a Espanya i Amèrica del Sud durant els darrers 3 anys.

Màster en Fisioteràpia Manual Ortopèdica i Màster en Psiconeuroimmunologia clínica, Postgraus universitaris en Teràpia Manual i Cadenes Musculars.

Actualment responsable de l'àrea de simulació a Fisioteràpia del Centre d'Innovació en Simulació 4D Health i professor associat al doble grau de Fisioteràpia i Nutrició a la Universitat de Lleida.

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutas

Modalitat:

Mixta

Calendari:

13 d'octubre - 30 d'octubre 2023

Durada:

17 hores

Nº Places:

16 persones

Lloc:

a definir

Crèdits:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta