Cures Auxiliars d'Infermeria

Curs dirigit a estudiants en cures auxiliars d'infermeria que vulguin adquirir competències relacionades amb la pràctica de cures al pacient.

Objectiu general:

 • Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient
 • Tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient i del material/instrumental sanitari utilitzat

Objectius específics:

 • Rentar i fer la higiene del pacient en funció de les seves necessitats i del pla de cures
 • Preparar el pacient per al seu trasllat i assegurar que es compleixin les funcions del mateix
 • Mobilitzar al pacient en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada
 • Ajudar a la deambulació del pacient, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures
 • Executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient
 • Identificar i prevenir les infeccions intrahospitalàries/nosocomials
 • Verificar l'existència del material necessari per la realització pròpies de cada consulta
 • Identificar riscs i mesures de prevenció de l'accident biològic
 • Donar relcolzament psíquic bàsic al pacient per millorar les seves condicions de vida
 • Adequar el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió del pacient

Continguts:

 • Constants vitals
 • Introducció a l'oxigenoteràpia
 • Cures de sondatges. Tipus, precaucions i manipulació
 • Prevenció i control de les infeccions hospitalàries
 • Mobilitzacions, canvis posturals i trasllat dels pacients
 • Neteja, desinfecció i esterilització del material
 • Higiene del pacient
 • Fer el llit

Informació general

Dirigit a:

Estudiants i professionals de cures auxiliars d'infermeria

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Inscripcions i

més informació

contacta