Cures Auxiliars d'Infermeria

Curs dirigit a estudiants i professionals en Cures Auxiliars d'Infermeria que vulguin adquirir competències relacionades amb la pràctica de cures al pacient.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient
 • Tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient i del material/instrumental sanitari utilitzat

Objectius específics:

 • Rentar i fer la higiene del pacient en funció de les seves necessitats i del pla de cures
 • Preparar el pacient per al seu trasllat i assegurar que es compleixin les funcions del mateix
 • Mobilitzar al pacient en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada
 • Ajudar a la deambulació del pacient, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures
 • Executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient
 • Identificar i prevenir les infeccions intrahospitalàries/nosocomials
 • Verificar l'existència del material necessari per la realització pròpies de cada consulta
 • Identificar riscs i mesures de prevenció de l'accident biològic
 • Donar relcolzament psíquic bàsic al pacient per millorar les seves condicions de vida
 • Adequar el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió del pacient

Continguts:

 • Constants vitals
 • Introducció a l'oxigenoteràpia
 • Cures de sondatges. Tipus, precaucions i manipulació
 • Prevenció i control de les infeccions hospitalàries
 • Mobilitzacions, canvis posturals i trasllat dels pacients
 • Neteja, desinfecció i esterilització del material
 • Higiene del pacient
 • Fer el llit

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències tindrà una modalitat principalment presencial, constant-hi també un part no presencial de revisió de continguts teòrics didàctics.

L’activitat es durà a terme a través de tallers pràctics d’entrenament en habilitats clíniques, de caràcter rotatori i en grups reduïts; i posteriorment es realitzaran simulacions clíniques en entorns reals on els participants tindran l’oportunitat d’aplicar els coneixements i habilitats treballats.

Tallers de pràctica clínica:
 • Taller 1: Constants vitals i ocigenoteràpia
 • Taller 2: Prevenció i control de les infeccions hospitalàries
 • Taller 3: Higiene del pacient, fer el llit, canvis posturals i bosses de recol·lecció
 • Taller 4: Mobilitzacions i canvis posturals a la dutxa i wc
 • Taller 5: Mobilitzacions i canvis posturals
Simulacions clíniques
 • Briefing
 • Casos clínics
 • Debriefings

Informació general

Dirigit a:

Estudiants i professionals de Cures Auxiliars d'Infermeria

Modalitat:

Presencial

Calendari:

a determinar

Durada:

5 hores

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta