Formació sobre el compliment de la higiene de mans

Adquirir habilitats relacionades amb la promoció del compliment de la higiene de mans en els seus centres sanitaris i sociosanitaris

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i practicar habilitats cognitives de reconeixement, avaluació i detecció d’oportunitats dels 5 moments de la higiene de mans (HM).

Objectius específics:

 • Estandarditzar els criteris d’observació i avaluació del compliment de la higiene de mans
 • Identificar les oportunitats dels 5 moments per la HM
 • Conèixer la diferència entre indicació i oportunitat d’HM
 • Aplicar les regles de l’observació, recollida i registre de les dades de compliment de la HM
 • Discriminar l’actitud que ha d’adoptar l’observador en HM
 • Proporcionar eines de comunicació davant de situacions que requereixin de la intervenció de l'observador

Continguts:

 • Els 5 moments per la HM de l’OMS
 • Conceptes necessaris per comprendre, realitzar i observar la HM
 • Indicacions per realitzar la HM
 • Observació del compliment de la HM (indicació, oportunitat, acció)
 • El propòsit i les regles d’observació
 • El comportament de l’observador
 • L’observació directa
 • Instruccions per observadors (com observar la HM, funcions de l’observador, paràmetres a observar i notificacions)
 • Metodologia de l’observador (recomanacions, recollida, registre, anàlisi de les dades i presentació dels resultats)
 • Estratègies de comunicació verbal

Informació general

Dirigit a:

Professionals sanitaris

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Nº Places:

12 persones

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en proceso de acreditación

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta