Tècnic d'Emergències Sanitàries

Curs dirigit a CFGM de tècnics emergències sanitàries que vulguin adquirir competències relacionades amb la intervenció en situacions d’emergències en l’entorn prehospitalari

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Desenvolupar actuacions d'atenció bàsica sanitària en l’entorn prehospitalari

Objectius específics:

 • Valorar lloc de l’incident i detectar situacions de risc
 • Aplicar de forma ordenada la metodologia ABCDE com a protocol d’actuació per a la valoració inicial completa del pacient
 • Reconèixer els signes de compromís vital per determinar l’estat del pacient
 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic + DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic)
 • Evacuar el pacient  emprant les tècniques de mobilització i immobilització pertinents, per realitzar un trasllat segur, seguint els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat
 • Desenvolupar habilitats i actituds per a una comunicació efectiva amb els pacients/famílies i equips multidisciplinaris
 • Identificar els rols i integrar-se amb l’equip interdisciplinari adoptant una actitud col·laboradora

Continguts:

 • Assegurament de l’entorn de treball per a l’equip assistencial i el pacient
 • Valoració de signes de gravetat (primària i secundària) del pacient
 • Suport vital bàsic i desfibril·lador extern automatizat
 • Tècniques de mobilització i immobilització del pacient
 • Mobilització, trasllat i transferència del pacient  al centre sanitari

Informació general

Dirigit a:

CFGM de tècnics d'emergències sanitàries

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Inscripcions i

més informació

contacta