Ofertes formatives

Millora els teus coneixements,
habilitats i actituds

 

Ofertes formatives per a professionals, 

institucions i empreses

Disposem d’un ampli ventall dofertes formatives per a professionals, institucions i empreses interessats en millorar les seves competències clíniques i transversals.

Pels professionals de la salut oferim formacions d’adquisició i entrenament en habilitats clíniques, on tindran l’oportunitat de practicar repetidament i en múltiples ambients clínics, una o més habilitats relacionades amb la seva tasca assistencial.

Si l’objectiu de la institució i/o professional és l’adquisició i demostració de coneixements, habilitats i actituds, oferim també activitats relacionades amb simulacions immersives. Aquestes suposen una eina d’aprenentatge excel·lent per afavorir el desenvolupament de competències professionals, tant tècniques com no tècniques, en un entorn real i segur. Això ho fem possible a través de la recreació  d’escenaris propers a la realitat que discorren en més d’un entorn clínic, i on es posa en situació el treball de diferents equips de professionals d’una forma interdisciplinària.

Adquisició i entrenament en habilitats clíniques

Oferim activitats formatives centrades en la millora i pràctica d’habilitats clíniques dels professionals sanitaris.

Els diferents i múltiples espais clínics dels quals disposem, permeten acollir de forma simultània la facilitació de diferents tallers i cursos, optimitzant així la formació de professionals, dispositius de salut, universitats i altres institucions les quals tenen un elevat nombre de persones.

Adquisició i entrenament en habilitats tècniques de professionals de l’entorn salut, en relació als procediments assistencials propis de la seva tasca laboral.

Entrenament de pacients, cuidadors i familiars en

entorns i situacions en els quals es desenvoluparan

en la vida diària.

Activitats relacionades

Simulacions immersives

Oferim activitats formatives de simulació centrades en la millora de les competències de les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut (professionals, pacients, familiars i cuidadors).

A través de la simulació podem reproduir diferents experiències pràctiques de la vida real en diferents entorns del centre, des de les més simples a les més complexes, tenint en compte les necessitats formatives de cada professional. Amb l’ús d’aquesta eina contribuïm a disminuir la seva corba d’aprenentatge, ja que oferim la possibilitat de programar i repetir en temps i lloc l’adquisició de coneixements i habilitats en un entorn en què l’error no té conseqüències.

Mitjançant la tècnica del debriefing, els participants tindran l’oportunitat de dur a terme un anàlisi i reflexió en temps real dels escenaris simulats, tractant d’identificar els fets i actuacions erronis per corregir-los i reforçar o adquirir conductes adequades d’actuació.

Activitats relacionades