Cristina García

Col·laboradora sanitària

Màster en cures d’infermeria al Malalt Crític al 2013 (UB), Postgrau en Patologia cardiovascular i/o respiratòria al 2015 (UAB), Postgrau en Emergències i catàstrofes al 2012 (UAB), instructora en Suport Vital Bàsic  i DEA  al 2017 (CCR).

Infermera assistencial al Servei  d’ Urgències  i al servei de Cirurgia menor ambulatòria al CSA Hospital d’Igualada des de l’any 2009. Professora associada a la Universitat de Lleida, Campus Igualada des de l’any 2018. Infermera assistencial en extraospitalària d’events preventius / esportius  AquaSoS 2015 i Docent  en primers auxilis, SVB + DEA CardioSoS.

Vols treballar

amb nosaltres