Gemma Guardiola

Col·laboradora Sanitària

Graduada en infermeria (2016) a la Universitat de Lleida (UdL)

Màster d’Emergències Extrahospitalàries (FUB ; 2018) i Màster propi d’Urgències Pediàtriques (CEU ; 2020) 

Cursos oficials : Suport Vital Immediat (SVI; CCR), Suport Vital Avançat (SVA; CCR), Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS), Suport Vital Intermedi de Pediatria (SVIP), Emergency Pediatric Care (EPC) i  Suport Vital Avaçat Neonatal (SVAN)

Treballo d’infermera en la unitat d’Urgències de l’Hospital Universitari d’Igualada des del juny del 2016 fins a l’actualitat 

Vols treballar

amb nosaltres