Lourdes Saumell

Col·laboradora sanitària

Diplomada en Infermeria (1986). Ha treballat a l’Hospital Comarcal d’Igualada  des del 1980 en diferents serveis: intensius, medicina interna, hospitalització a domicili i a l’àrea sociosanitària. Va participar en la creació de la unitat d’hospitalització a domicili i en la implantació de la història clínica informatitzada de l’actual Hospital d’Igualada (CSA). Actualment participa en l’actualització de la HC i en la  formació dels assistencials. Des del 2012 es la Referent de la Seguretat del pacient al CSA.

Vols treballar

amb nosaltres