COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LES EMOCIONS EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES