Centre de Test

Vine a testar un nou protocol, procés

o dispositiu tecnològic

Prova i avalua la seva usabilitat al nostre centre

Protocols, guies i processos

Professionals, institucions sanitàries i departaments dins d’un dispositiu de salut, tenen l’oportunitat de testar en un entorn segur equivalent a la realitat, estandarditzat i programat un nou protocol, guia clínica o procés que hagin desenvolupat i vulguin introduir en la pràctica diària; o bé revisar i avaluar processos, metodologies i procediments ja implementats però que requereixen d’un nou anàlisi per millora d’eficàcia i eficiència.

Definim uns escenaris de simulació “ad hoc” a partir de casos i situacions reals, centrats en el procés, fent sempre èmfasi en la seguretat del pacient, el treball en equip interdisciplinari i la coordinació entre equips i dispositius implicats en aquest; amb el propòsit d’assegurar una transferència més segura dels resultats al futur lloc de treball.

La possibilitat de disposar de la major part dels departaments d’un hospital, un centre d’atenció primària, una zona d’atenció domiciliària i d’atenció comunitària en salut, i uns espais d’atenció d’emergències extrahospitalàries, permet dur a terme el treball de situacions d’alta fidelitat, on el professionals, cuidadors i/o pacients que s’hi veuen implicats, experimenten una immersió real en el desenvolupament de la simulació.

Dispositius tecnològics i equipaments mèdics

Empreses relacionades amb el desenvolupament de  dispositius tecnològics i equipaments mèdics, tenen la possibilitat de testar i avaluar la usabilitat del nou producte abans de la seva entrada al mercat. La simulació permet repetir  indefinidament diferents situacions d’alta realitat, segures, escalables, avaluables i estandarditzades. 

El 4D Health participa de la innovació tecnològica acompanyant a les empreses durant el procés de desenvolupament del producteincloent aspectes com l’avaluació de la interacció entre el dispositiu i l’humà (Human Factors Engineering).

La varietat d’espais clínics del centre,  permet testar l’eina tecnològica, amb la col·laboració de professionals, pacients i cuidadors com a part del desenvolupament i anàlisi del producte. (+)