Formacions personalitzades

Millora els teus coneixements, habilitats i actituds

Ajudem a professionals, institucions formatives, dispositius de salut i altres entitats a identificar necessitats d’aprenentatge i a dissenyar un projecte formatiu que contribueixi a cobrir-les

Oferim  serveis formatius individualitzats per cada projecte, per equips i especialitats concretes, a través de diferents canals i orientada a diferents perfils, tot cercant un alt impacte transversal dins de tot el contínuum formatiu dels professionals de la salut. La recreació d’escenaris reals i especialment l’ús de diferents espais a la vegada, permet un millor aprenentatge, més segur i amb una alta transferència a la realitat.

Adquisició i entrenament en habilitats clíniques

Dissenyem i facilitem activitats formatives personalitzades centrades en la millora i pràctica d’habilitats clíniques dels professionals sanitaris.

 
Els diferents i múltiples espais clínics dels quals disposem, permeten acollir de forma simultània la facilitació de diferents tallers i cursos, optimitzant així la formació de professionals, dispositius de salut, universitats i altres institucions les quals tenen un elevat nombre de persones.

Adquisició i entrenament en habilitats tècniques de professionals de l’entorn salut, en relació als procediments assistencials propis de la seva tasca laboral.

Entrenament de pacients, cuidadors i familiars en entorns i situacions en els quals es desenvoluparan

en la vida diària.

Simulacions immersives

Dissenyem i facilitem activitats formatives de simulació personalitzades centrades en la millora de les competències de les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut (professionals, pacients, familiars i cuidadors).

A través de la simulació podem reproduir diferents experiències pràctiques de la vida real en diferents entorns del centre, des de les més simples a les més complexes, tenint en compte les necessitats formatives de cada professional. Amb l’ús d’aquesta eina contribuïm a disminuir la seva corba d’aprenentatge, ja que oferim la possibilitat de programar i repetir en temps i lloc l’adquisició de coneixements i habilitats en un entorn en què l’error no té conseqüències.

 

Mitjançant la tècnica del debriefing, els participants tindran l’oportunitat de dur a terme un anàlisi i reflexió en temps real dels escenaris simulats, tractant d’identificar els fets i actuacions erronis per corregir-los i reforçar o adquirir conductes adequades d’actuació.

Avaluacions formatives i sumatives

Col·laborem amb institucions formatives i dispositius de salut utilitzant la simulació com a eina de valoració d’adquisició i demostració de competències dels seus professionals. 

Els equipaments mèdics, materials, audiovisuals i de simulació del centre; juntament amb els seus recursos humans (pacients estandarditzats i professionals clínics) fan possible l’execució de casos clínics perfectament dissenyats amb el propòsit d’analitzar i avaluar les competències tècniques (anamnesis, exploració, maneig clínic…) i no tècniques (comunicació, presa de decisions, resolució de problemes…) dels professionals que hi participen. 

La infraestructura del 4D Health permet acollir també la prova Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), on simultàniament els participants podran enfrontar-se a situacions clíniques en diferents estacions de treball en els contextos que van des de l’atenció primària fins a situacions específiques en processos d’hospitalització i serveis d’urgències.

Departaments comercials i de producte

Empreses del sector sanitari, tant de la farmaindústria com del sector TIC i producte, trobaran en el 4D Health un hospital real on poder desenvolupar projectes vinculats a la formacions dels seus productes tecnològics i equipaments mèdics.

El gran nombre d’espais clínics dels quals disposem, així com de recursos humans (professionals clínics i actors), materials i audiovisuals, permetrà a les empreses desenvolupar diferents projectes amb la finalitat de consolidar i avaluar la formació que fan del seu producte.

Els productes audiovisuals enregistrats en el centre podran ser utilitzats posteriorment pels diferents departaments de l’organització com a material de suport pel seu anàlisi i presa de decisions.

Mitjançant dinàmiques de treball en equip, utilitzem la simulació per avaluar les estratègies de venta i les accions de compliance dels delegats comercials en la introducció d’un dispositiu i/o fàrmac als diferents interlocutors que intervenen en el procés de validació i aprovació de la seva compra.

La realització d’aquesta activitat, permetrà a les empreses conèixer de primera mà el rendiment dels seus professionals, mitjançant un seguiment continuat de les diferents entrevistes a través dels sistemes d’àudio i vídeo del centre.

Al mateix temps, l’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge experiencial combinada amb sessions de reflexió i debat (debriefing) posteriors a l’activitat, ajudarà als equips comercials a consolidar els coneixements adquirits en la formació de producte, posar en pràctica les seves habilitats comercials i demostrar habilitats de lideratge, comunicació, treball en equip i altres aspectes tant relacionals com personals, que complementen els seus coneixements professionals.

Formació de producte a delegats comercials & professionals sanitaris

Participem amb les empreses en el disseny i desenvolupament de projectes de simulació relacionats amb la formació tècnica/clínica de producte a delegats comercials i clients durant el procés d’implementació als respectius centres sanitaris. 

Aquestes formacions personalitzades ajudaran als diferents perfils professionals a adquirir i consolidar coneixements sobre el producte de l’empresa i a posar en pràctica competències comunicatives, de formació i interacció sobre el seu ús.

La simulació, com a metodologia d’aprenentatge experiencial, combinada amb sessions de reflexió i debat posteriors a l’activitat (debriefing), permetrà a les empreses fer un seguiment personalitzat de l’evolució del procés formatiu del participant i la seva familiarització amb el producte.

– Formació tècnica i clínica a delegats comercials/professionals sanitaris

– Formació a delegats comercials per treballar en entorns clínics generals i específics

– Avaluació de l’impacte de la formació tècnica dels delegats a professionals sanitaris

 

Formacions de desenvolupament professional

Assessoria i formació en la utilització de la simulació com a eina docent i d’aprenentatge, per la seva implementació en projectes formatius.

Oferim formacions de desenvolupament professional perquè els professionals adquireixin habilitats com a facilitadors d’aprenentatge mitjançant simulació per participar i/o liderar futures formacions. (+)

– Introducció a la simulació com a metodologia d’aprenentatge

– Formació d’instructors en simulació

– Adquisició d’habilitats comunicatives, debriefing i gestió d’equips