Simulació Virtual

Recurs Educatiu de Simulació

Un nou recurs educatiu com a estratègia 

docent i d’aprenentatge

Oferim als centres formatius, universitats i institucions de salut un recurs educatiu de simulació clínica, en modalitat virtual, per tal que puguin incorporar casos de simulació desenvolupats dins dels seus programes formatius. 

El treball de la simulació virtual permet ampliar l’entorn d’aprenentatge i fomentar el pensament crític, el raonament clínic i la presa de decisions dels estudiants/professionals mitjançant la visualització, interacció, anàlisi i reflexió de casos reals simulats, juntament amb els seus docents/facilitadors, ja sigui presencial al propi centre, o a distància (online i/o streaming).

EN QUÈ CONSISTEIX?

 • Casos pràctics dissenyats per experts en la matèria i metodologia de simulació.
 • Els objectius d’aprenentatge: entrenament d’habilitats tècniques i no tècniques i l’adquisició del coneixement cognitiu.
 • Contenen material didàctic i pedagògic:
   • Contingut audiovisual (casos clínics desenvolupats amb diferents formats d’actuació)
   • Documentació pedagògica (resum del cas, sinopsi, objectius generals i específics del cas, resultats esperables, punts debriefing)
   • Manual d’ús del recurs (docent)

COM ES DESENVOLUPEN ELS CASOS?

Cada cas consta de 2 VÍDEOS que estan desenvolupats sobre dues possibles actuacions.

 • Video CAS_VERSIÓ 1: Permet visualitzar i analitzar el cas amb l’objectiu de realitzar posteriorment un debriefing, i reflexionar sobre els punts forts i aspectes de millora relacionats amb l’actuació del professional/equip multidisciplinar.
 • Video CAS_VERSIÓ 2: Permet visualitzar i analitzar el cas amb l’objectiu de realitzar posteriorment un debriefing, i reflexionar sobre els punts forts i les correccions aplicades relacionats amb l’actuació del professional/equip multidisciplinar. L’objectiu d’aquest segon vídeo és que, un cop els participants han fet un debriefing sobre el CAS_VERSIÓ 1, puguin visualitzar el mateix cas en un altre format d’actuació. El CAS_VERSIÓ 2 els permet reflexionar, identificar i prendre consciència de l’impacte de com diferents maneres d’assistir i cuidar un pacient, poden condicionar-ne la posterior evolució i seguretat.

L’objectiu de l’activitat és garantir un aprenentatge profund. Els participants podran treballar els casos i posteriorment analitzar i reflexionar durant els DEBRIEFINGS.

CASOS SIMULATS:     [ver trailer]