Usabilitat i Factor humà

Realitza l'anàlisi d'usabilitat del teu producte
en un entorn real i segur

La simulació és una eina fonamental per avaluar i seleccionar productes de qualitat abans de la seva implementació al mercat. Quan permet combinar aspectes tecnològics del producte amb el factor humà (usuari final) l’anàlisi arriba a un nivell més alt d’excel·lència.

Empreses del sector sanitari, tant de la farmaindústria como del sector del producte i TIC, trobaran en el 4D Health la possibilitat de realitzar l’anàlisi d’usabilitat del producte, durant tot el seu procés de desenvolupament, en un entorn real i segur, mitjançant la recreació d’escenaris de simulació molt propers a la realitat.

L’estructuració dels espais del centre permet oferir la possibilitat de recrear diferents situacions, amb la intervenció d’equips interdisciplinaris, i escalar-les en diversos nivells de complexitat/grau d’estrès, amb el propòsit de sotmetre el producte a un conjunt de proves de qualitat, usabilitat i seguretat centrades en el procés.

L’anàlisi i l’avaluació dels equips implicats en les diferents fases de la simulació, així com del propi producte, permetrà obtenir uns resultats en funció de les necessitats i requeriments de cada empresa, aconseguint així un màxim d’eficàcia i eficiència en la seva transferència a la realitat. La detecció de possibles defectes durant el desenvolupament del producte millorarà la qualitat de les seves aplicacions, optimitzant així la futura interacció amb l’usuari final.

Els vídeos i tests obtinguts de les simulacions representarà un material de suport important pels diferents departaments de l’empresa abans de la comercialització del producte.