Preguntes freqüents

Què és la simulació?

En l’àmbit de salut, la simulació s’ha introduït en la formació dels professionals amb l’objectiu principal d’augmentar la seguretat del pacient mitjançant la seva capacitació, promovent el salt del incompetent inconscient al competent inconscient, i aconseguint així l’excel·lència professional.

L’activitat de simulació representa una eina formativa que permet adquirir i avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge que requereixen de la seva implementació en la pràctica clínica real. La seva finalitat és que els professionals millorin les competències tant tècniques com no tècniques, augmentin el seu esperit crític i reflexiu i el consolidin en l’ambient professional. 

Una eina d’aprenentatge que impacta sobre la seguretat del pacient

Errar es humà, i es per aquesta raó que la simulació permet recrear situacions reals potencialment perjudicials que contribueixen a prevenir i evitar la repetició d’errors humans. Alhora, ajuda als professionals en el seu procés de millora, dotant-los de mes recursos que facilitin l’assoliment i transferència de les competències que els permetin afrontar amb la màxima eficiència i eficàcia la seva tasca professional.

Una eina d'aprenentatge que serveix d'entrenament i contribueix a la formació

Aquesta pràctica representa una part important de l’ensenyament aplicada a diferents nivells de formació, des del pregrau fins a la formació professional continuada. Aquest tipus d’entrenament permet un aprenentatge progressiu, reforçat, reflexiu, supervisat i amb un anàlisi posterior dels resultats, mètode que ha demostrat ser molt eficaç. Els professionals de la salut poden dur a terme simulacions a tres nivells: aules de demostracions pràctiques, laboratoris d’habilitats clíniques i centres de simulació multimodal i multidisciplinària.

Pràctica sense cap risc per al pacient i el participant

Fent simulacions es posen en pràctica, sense cap risc per als pacients i els participants, els coneixements que els professionals de la salut han adquirit, i a més, els serveix per complementar la seva formació. En els escenaris d’alta fidelitat es poden estressar i/o plantejar situacions límit o inesperades perquè els participants aprenguin a actuar amb seguretat i eficiència, i reaccionin de manera natural i immediata.

L'error humà en l'àmbit de la salut

L’error humà és la primera causa de mort en l’àmbit de la salut. Segons dades del 2012 de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a Europa es produeixen cada any 95.000 morts per errors. Mentre que viatjant en avió existeix 1 oportunitat entre un milió de patir danys, en la cura de la salut la proporció s’eleva a 1 entre 300.

Més del 70% dels errors en salut són a causa de competències no tècniques, és a dir, aquelles habilitats relacionades amb el treball en equip, la comunicació, el lideratge, etc. que poden entrenar-se mitjançant la simulació en escenaris que imiten la realitat. 

A més del risc que suposen per a les persones, aquests errors representen també un important cost econòmic per l’Administració: 700 milions d’euros anuals a l’Estat espanyol, segons dades del Ministeri de Sanitat i Consum del 2008, 128 dels quals corresponen a Catalunya.

No estan prou preparats actualment els professionals de la salut?

Sí que ho estan, però la simulació és una eina més, excel·lent per millorar la capacitació dels professionals de la salut, ja que actua com a baula entre l’adquisició de coneixements i la formació aplicada sobre pacients reals.

No substitueix la pràctica real, però permet que la seva “corba d’aprenentatge” (el procés en incorporar coneixements) no tingui en cap moment cap impacte sobre les persones, alhora que reforça els seus recursos i habilitats per afrontar amb total seguretat la seva feina. A més, la simulació, permet recrear casos clínics en diferent grau de complexitat, tantes vegades com es cregui convenient. 

Com va aparèixer el 4D Health?

El 4D Health és fruit d’una iniciativa popular. El projecte va ser idea del metge cirurgià Dr. Enric Macarulla i més endavant s’hi va afegir la directiva Àngels Chacón, del món empresarial. En el marc del Màster d’Educació Mèdica, el Dr. Macarulla va concretar tot el coneixement i experiència adquirits en la pràctica de la simulació en un estudi sobre la creació d’un centre de simulació. El 2010 el projecte anava endavant gràcies a la dinamització coordinada per Àngels Chacon, i va ser llavors quan nasqué la idea de reutilitzar l’antic Hospital d’Igualada per ubicar-hi el centre. El mateix any, l’Ajuntament d’Igualada contribuí al projecte sol·licitant el fons europeu FEDER d’Innovació per a les obres d’adequació de l’edifici. El 2011 es van iniciar les obres de rehabilitació integral i la primera fase es va enllestir l’any 2014, moment en que es posà en marxa l’equipament amb diverses proves pilot. El centre entrà en ple funcionament l’any 2015, i va ser inaugurat pel president Artur Mas, el conseller de salut Boi Ruiz i l’alcalde d’Igualada Marc Castells.

Per què es fa a l’antic Hospital d’Igualada?

Per reaprofitar un edifici actualment en desús molt ben ubicat al centre de la ciutat i perquè parteix d’un hospital real.

L’antic Hospital d’Igualada, va estar actiu fins a finals del 2010, tot i que l’activitat hospitalària es va traslladar el 2007 a les actuals dependències de l’avinguda de Catalunya. El 4D Health ocupa gairebé tota la meitat est de l’edifici, la construïda més recentment i de més de 2.500 m2 de superfície.

Les obres han estat bàsicament d’adequació tècnica i d’espai, ja que s’ha pogut aprofitar gran part de l’estructura (més del 90%). Van finalitzar a inicis del 2014 i es van dur a terme mitjançant un fons europeu FEDER d’innovació concedit a l’Ajuntament d’Igualada.