Serveis Empreses

Oferim a les empreses

una gran varietat de serveis 

adaptats a les seves necessitats

4D Health representa un membre facilitador i d’enllaç en el desenvolupament de projectes i iniciatives conjuntes entre el sector empresarial i sanitari.

Empreses del sector sanitari, tant de la farmaindústria com del sector TIC i producte, trobaran en el 4D Health un hospital real on poder desenvolupar projectes personalitzats vinculats als seus productes, dispositius tecnològics i equipaments mèdics, realitzant formacions als seus professionals i clients, avaluant la seva usabilitat, creant continguts audiovisuals i organitzant jornades al centre per potenciar i difondre la seva marca.

L’aplicació de la metodologia de simulació en unes instal·lacions com les del 4D Health, juntament amb els recursos tècnics i humans adaptats a les necessitats específiques de cada empresa, permetrà innovar en la formació dels seus professionals/clients d’una forma diferent, interactiva i pràctica.

 

 SERVEIS:

  • Simulació d’accions comercials amb prescriptors, decisors i/o pacients experts, en base a les necessitats específiques de cada empresa.

Mitjançant dinàmiques de treball en equip, utilitzem la simulació per avaluar les estratègies de venta i les accions de compliance dels delegats comercials en la introducció d’un dispositiu i/o fàrmac als diferents interlocutors que intervenen en el procés de validació i aprovació de la seva compra.

La realització d’aquesta activitat, permetrà a les empreses conèixer de primera mà el rendiment dels seus professionals, mitjançant un seguiment continuat de les diferents entrevistes a través dels sistemes d’àudio i vídeo del centre.

Al mateix temps, l’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge experiencial combinada amb sessions de reflexió i debat (debriefing) posteriors a l’activitat, ajudarà als equips comercials a consolidar els coneixements adquirits en la formació de producte, posar en pràctica les seves habilitats comercials i demostrar habilitats de lideratge, comunicació, treball en equip i altres aspectes tant relacionals com personals, que complementen els seus coneixements professionals

  • Formació de producte a delegats comercials & professionals sanitaris

Participem amb les empreses en el disseny i desenvolupament de projectes de simulació relacionats amb la formació tècnica/clínica de producte a delegats comercials i clients durant el procés d’implementació als respectius centres sanitaris. 

Aquestes formacions personalitzades ajudaran als diferents perfils professionals a adquirir i consolidar coneixements sobre el producte de l’empresa i a posar en pràctica competències comunicatives, de formació i interacció sobre el seu ús.

La simulació, com a metodologia d’aprenentatge experiencial, combinada amb sessions de reflexió i debat posteriors a l’activitat (debriefing), permetrà a les empreses fer un seguiment personalitzat de l’evolució del procés formatiu del participant i la seva familiarització amb el producte.

Formació tècnica i clínica a delegats comercials/professionals sanitaris

– Formació a delegats comercials per treballar en entorns clínics generals i específics

– Avaluació de l’impacte de la formació tècnica dels delegats a professionals sanitaris

  • Formacions de desenvolupament professional

Assessoria i formació en la utilització de la simulació com a eina docent i d’aprenentatge, per la seva implementació en projectes formatius.

Oferim formacions de desenvolupament professional perquè els professionals adquireixin habilitats com a facilitadors d’aprenentatge mitjançant simulació per participar i/o liderar futures formacions. (+)

– Introducció a la simulació com a metodologia d’aprenentatge

– Formació d’instructors en simulació

– Adquisició d’habilitats comunicatives, debriefing i gestió d’equips

Empreses relacionades amb el desenvolupament de fungibles, dispositius tecnològics i equipaments mèdics, tenen la possibilitat d’introduir els seus productes en el 4D Health per tal que siguin utilitzats i testats per clients i/o altres entitats en activitats formatives realitzades en centre. Els professionals sanitaris que degudament testaran i interaccionaran amb el producte, podran familiaritzar-se amb el seu ús mitjançant la reproducció d’experiències de simulació seguides d’una posterior reflexió i feedback sobre aquest.

La possibilitat d’adaptació d’espais del centre i la visualització del producte integrat en escenaris clínics, permetrà a les empreses potenciar, difondre i ensenyar la seva marca.

  • Testatge de productes i prototips en situacions reals i controlades amb la participació de professionals i/o usuaris.

Empreses relacionades amb el desenvolupament de dispositius tecnològics i equipaments mèdics, tenen la possibilitat testar i avaluar la usabilitat del nou producte abans de la seva entrada al mercat. La simulació permet repetir indefinidament diferents situacions d’alta realitat, segures, escalables, avaluables i estandarditzades. El 4D Health participa de la innovació tecnològica durant el procés de desenvolupament del producte, incloent aspectes com l’avaluació de la interacció entre el dispositiu i l’humà (Human Factors Engineering).

La varietat d’espais clínics del centre, permet testar l’eina tecnològica, amb la col·laboració de professionals clínics, pacients i cuidadors com a part del desenvolupament i anàlisi del producte. (+)

Donem cobertura global en els serveis audiovisuals tant els ambients clínics de les nostres instal·lacions, com en exteriors.  Oferim serveis integrals que agrupen la preproducció, rodatge i postproducció per projectes formatius, de difusió i promoció de marca i rodatges. 

Les instal·lacions del centre estan equipades amb un circuit tancat de càmeres robotitzades que permeten enregistrar i fer un seguiment continu en imatge i so de les accions que es realitzen. El material enregistrat s’entrega al client per poder valorar i analitzar-ne el contingut. Disposem també dels equips audiovisuals mòbils per la gravació de filmacions que requereixen del seu ús.

La cartera d’actors del centre, que inclou des de professionals sanitaris de diferents disciplines i especialitats fins a pacients de diferents perfils, juntament amb l’àmplia infraestructura hospitalària, que compta amb els equipaments mèdics, material i attrezzo corresponent, permeten la creació d’ambients clínics i situacions completament reals. (+)

Disposem de 2.500m2 preparats per la realització de múltiples projectes a les nostres instal·lacions. Oferim els nostres espais, recursos humans i equipaments mèdics, tecnològics i de simulació en funció de les necessitats de cada client. (+)