Serveis Empreses

Oferim a les empreses poder treballar 

en un entorn d’Hospital, Atenció Primària 

de Salut i Sociosanitària

4D Health és una organització al servei dels professionals, les institucions de salut i les empreses (farmaindústria, dispositius sanitaris i TIC). Treballem amb la vocació d’esdevenir un facilitador d’enllaç en el desenvolupament de projectes i iniciatives conjuntes entre el sector empresarial i el sector salut.

Les empreses trobaran en el 4D Health l’oportunitat de desenvolupar projectes in company vinculats als seus productes i estratègies comercials, per poder millorar la formació dels seus clients, així com dels seus equips comercials, en entorns reals de simulació i amb la participació de professionals sanitaris i directius del sector.

Disposem d’unes instal·lacions punteres en quant a entorns clínics, equip humà expert en simulació (tècnics i professionals clínics), recursos audiovisuals, que faciliten la innovació i la eficàcia en la formació dels clients/professionals de l’empresa en un entorn interactiu i pràctic que facilita la retroalimentació.

Us oferim la possibilitat de treballar conjuntament en les següents línies, i estem oberts a donar solució a qualsevol altra necessitat.

 

 SERVEIS:

  • Formació de producte a professionals sanitaris

La simulació ofereix un ampli i diferenciador ventall de possibilitats en la innovació en la formació, que de ben segur serà molt valorada pels professionals de la salut.

Des de 4D Health podem participar amb les empreses en el disseny i desenvolupament d’activitats de formació relacionades amb l’entorn clínic dels professionals de la salut, o bé en el coneixement i la utilització sobre nous productes i tècniques.

Aquestes formacions in company ajudaran als diferents perfils professionals a adquirir i consolidar coneixements sobre el producte de l’empresa i a posar en pràctica competències comunicatives, de formació i interacció sobre el seu ús.

La simulació, com a metodologia d’aprenentatge experiencial, combinada amb sessions de reflexió i debat posteriors a l’activitat (debriefing), permetrà a les empreses fer un seguiment personalitzat de l’evolució del procés formatiu del participant i la seva familiarització amb el producte.

Formació tècnica i clínica a professionals sanitaris (veure vídeo)

  • Formacions de desenvolupament professional

Assessoria i formació en la utilització de la simulació com a eina docent i d’aprenentatge, per la seva implementació en projectes formatius.

Oferim formacions de desenvolupament professional perquè els professionals adquireixin habilitats com a facilitadors d’aprenentatge mitjançant simulació per participar i/o liderar futures formacions. (+)

– Introducció a la simulació com a metodologia d’aprenentatge

– Formació d’instructors en simulació

– Adquisició d’habilitats comunicatives, debriefing i gestió d’equips

  • Simulació d’accions comercials amb prescriptors, decisors i/o pacients experts, en base a les necessitats específiques de cada empresa.

Mitjançant dinàmiques de treball en equip, utilitzem la simulació per avaluar les estratègies de venta i les accions de compliance dels equips comercials en la introducció d’un dispositiu i/o fàrmac als diferents interlocutors que intervenen en el procés de validació i aprovació de la seva compra.

La realització d’aquesta activitat, permetrà a les empreses conèixer de primera mà el rendiment dels seus professionals, mitjançant un seguiment continuat de les diferents entrevistes a través dels sistemes d’àudio i vídeo del centre.

Al mateix temps, l’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge experiencial combinada amb sessions de reflexió i debat (debriefing) posteriors a l’activitat, ajudarà als equips comercials a consolidar els coneixements adquirits en la formació de producte, posar en pràctica les seves habilitats comercials i demostrar habilitats de lideratge, comunicació, treball en equip i altres aspectes tant relacionals com personals, que complementen els seus coneixements professionals.

–Sales excellence: llançament de producte hospitalari (consultar programa)

  • Formació de producte a equips de venta 

La simulació ofereix un ampli i diferenciador ventall de possibilitats en la innovació en la formació, que de ben segur serà molt valorada pels equips comercials de les empreses.

Aquestes formacions in company ajudaran als diferents perfils professionals a adquirir i consolidar coneixements sobre el producte de l’empresa i a posar en pràctica competències comunicatives, de formació i interacció sobre el seu ús.

 Curs d’especialització sobre l’actuació d’equips comercials de COT en l’àrea quirúrgica  (consultar programa)

 Formació tècnica a equips comercials

–  Avaluació de l’impacte de la formació tècnica de producte dels equips comercials a professionals sanitaris, mitjançant la seva interacció en casos simulats

–  Formació a equips comercials per treballar en entorns clínics generals i específics 

 

Empreses relacionades amb el desenvolupament de fungibles, dispositius tecnològics i equipaments mèdics, tenen la possibilitat d’introduir els seus productes en el 4D Health per tal que siguin utilitzats i testats per clients i/o altres entitats en activitats formatives realitzades en centre. Els professionals sanitaris que degudament testaran i interaccionaran amb el producte, podran familiaritzar-se amb el seu ús mitjançant la reproducció d’experiències de simulació seguides d’una posterior reflexió i feedback sobre aquest.

La possibilitat d’adaptació d’espais del centre i la visualització del producte integrat en escenaris clínics, permetrà a les empreses potenciar, difondre i ensenyar la seva marca.

  • Testatge de productes i prototips en situacions reals i controlades amb la participació de professionals i/o usuaris.

Empreses relacionades amb el desenvolupament de dispositius tecnològics i equipaments mèdics, tenen la possibilitat testar i avaluar la usabilitat del nou producte abans de la seva entrada al mercat. La simulació permet repetir indefinidament diferents situacions d’alta realitat, segures, escalables, avaluables i estandarditzades. El 4D Health participa de la innovació tecnològica durant el procés de desenvolupament del producte, incloent aspectes com l’avaluació de la interacció entre el dispositiu i l’humà (Human Factors Engineering).

La varietat d’espais clínics del centre, permet testar l’eina tecnològica, amb la col·laboració de professionals clínics, pacients i cuidadors com a part del desenvolupament i anàlisi del producte. (+)

Donem cobertura global en els serveis audiovisuals tant els ambients clínics de les nostres instal·lacions, com en exteriors.  Oferim serveis integrals que agrupen la preproducció, rodatge i postproducció per projectes formatius, de difusió i promoció de marca i rodatges. 

Les instal·lacions del centre estan equipades amb un circuit tancat de càmeres robotitzades que permeten enregistrar i fer un seguiment continu en imatge i so de les accions que es realitzen. El material enregistrat s’entrega al client per poder valorar i analitzar-ne el contingut. Disposem també dels equips audiovisuals mòbils per la gravació de filmacions que requereixen del seu ús.

La cartera d’actors del centre, que inclou des de professionals sanitaris de diferents disciplines i especialitats fins a pacients de diferents perfils, juntament amb l’àmplia infraestructura hospitalària, que compta amb els equipaments mèdics, material i attrezzo corresponent, permeten la creació d’ambients clínics i situacions completament reals. (+)

Disposem de 2.500m2 preparats per la realització de múltiples projectes a les nostres instal·lacions. Oferim els nostres espais, recursos humans i equipaments mèdics, tecnològics i de simulació en funció de les necessitats de cada client. (+)