Producció i edició audiovisual

Descobreix les possibilitats del centre en un

entorn audiovisual

Donem cobertura global en els serveis audiovisuals

Donem cobertura global en els serveis audiovisuals tant els ambients clínics de les nostres instal·lacions, com en exteriors.  Oferim serveis integrals que agrupen la preproducció, rodatge i postproducció per projectes formatius, de difusió i promoció de marca i rodatges. 

Les instal·lacions del centre estan equipades amb un circuit tancat de càmeres robotitzades que permeten enregistrar i fer un seguiment continu en imatge i so de les accions que es realitzen. El material enregistrat s’entrega al client per poder valorar i analitzar-ne el contingut. Disposem també dels equips audiovisuals mòbils per la gravació de filmacions que requereixen del seu ús.

La cartera d’actors del centre, que inclou des de professionals sanitaris de diferents disciplines i especialitats fins a pacients de diferents perfils, juntament amb l’àmplia infraestructura hospitalària, que compta amb els equipaments mèdics, material i attrezzo corresponent, permeten la creació d’ambients clínics i situacions completament reals.

Proporcionem equips de filmació i fotografia en plató propi, així com l’equip humà i tècnic necessari per a tot tipus de producció.

L’equip humà de producció de vídeo inclou: realitzador, director de fotografia i operadors de càmera i so. Disposem també de director d’art, estilista, retoc digital i tots els serveis complementaris per a produir qualsevol tipus de gravació, incloent el servei de guionista i actors.

L’equip humà de fotografia inclou: fotògraf, director d’art i retoc digital, entre d’altres.

Serveis Audiovisuals

Producció Audiovisual
• Vídeos formatius
• Presentacions de producte
• Guionatge i interpretació de casos clínics

Edició Audiovisual
• 100% producció
• Servei de disseny gràfic per finalització del 

    producte i arts gràfiques (catàlegs, fotografies, 

    packaging…)
• Servei de postproducció global incloent grafisme, 

    animació 2D i 3D, dibuix i sonorització amb veus 

    en off per a qualsevol idioma (natius)