A qui ens adrecem?

Les universitats, escoles de salut, centres d’innovació i recerca, així com l’administració troben en el 4D Health un camp de treball real, òptim per l’aprenentatge, i un partner important en el disseny de nous plans, processos i aplicacions. S’estudia, cas per cas, les necessitats especifiques de cada institució, i s'elabora un projecte fet a mida que contribueixi a l'obtenció dels resultats esperats.

Els professionals de la salut obtenen un assessorament i seguiment personalitzat perquè millorin la seva praxis amb els pacients. L’oferta formativa s’adreça a les societats científiques, els col·legis professionals, els dispositius de salut, entitats, col·lectius i a tots els professionals de diferents especialitats (medicina, infermeria, farmàcia, odontologia, psicologia, fisioteràpia, nutrició i dietètica, etc.)

El sector empresarial, sigui d’àmbit públic o privat, troba en el 4D Health un espai de serveis obert i adaptable. Indústries de material sanitari o laboratoris farmacèutics disposen d'un nou espai on testar els seus productes, i empreses de sectors com l'informàtic o l'audiovisual també tenen la possibilitat d’utilitzar les prestacions del centre.

El centre és un espai pensat per als pacients i persones en el seu conjunt. Els pacients, les associacions de pacients, familiars i cuidadors hi poden obtenir informació, formació, suport i acompanyament per afrontar adequadament el tractament de les seves malalties. El 4D Health és especialment sensible a l'atenció d'aquest col·lectiu.