Difusió de producte i visibilitat de marca

Potencia, difon i
dóna visibilitat a la teva marca

Introdueix al nostre centre dispositius i

equipaments que seran utilitzats per professionals

Empreses relacionades amb el desenvolupament de fungibles, dispositius tecnològics i equipaments mèdics, tenen la possibilitat d’introduir-los en el 4D Health per tal que siguin utilitzats i testats pels diferents professionals que realitzen formacions al centre, i així familiaritzar-se amb el seu ús i marca, amb el seu posterior feedback.

 

La possibilitat d’adaptació d’espais del centre i la visualització del producte integrat en escenaris clínics, permetrà a les empreses potenciar, difondre i ensenyar la seva marca a clients en  jornades i activitats del centre.