Difusió de producte i visibilitat de marca

Potencia, difon i dóna visibilitat

a la teva marca

Centre de referència per al test de productes

i equips mèdics

Les empreses poden trobar a 4D Health la possibilitat d’utilitzar les seves instal·lacions com a centre de referència per als tests dels seus productes i equips mèdics, i desenvolupar accions formatives i de màrqueting associades a aquests.

Els professionals sanitaris que degudament testaran i interaccionaran amb el producte, podran familiaritzar-se amb el seu ús mitjançant la reproducció d’experiències de simulació seguides d’una posterior reflexió i feedback sobre aquest.

L’hospital està equipat amb un sistema audiovisual que permet registrar i fer un seguiment continu en imatge i so de les accions que es realitzen, amb possibilitat de fer connexió en streaming i lliurar el material gravat al client per poder analitzar-ne el contingut.

La possibilitat d’adaptació d’espais del centre i la visualització del producte integrat en escenaris clínics, permetrà a les empreses potenciar, difondre i ensenyar la seva marca.