Formació

Millora els teus coneixements,
habilitats i actituds

Formacions personalitzades i estandaritzades per a professionals, institucions i empreses

El 4DHealth té com a objectiu principal augmentar la seguretat en l’entorn de salut i específicament en la seguretat del pacient. Ho pretén aconseguir treballant a través de en dues línies principals:

Una formació centrada en la millora de les competències de totes les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut(professionals, pacients, familiars i cuidadors), d’una manera molt més segura, mitjançant el seu entrenament repetit a traves de situacions molt properes a la realitat i la seva posterior reflexió basada en l’acció.

La prevenció de la repetició de l’error en salut, mitjançant el desenvolupament d’escenaris “ad-hoc”que recreen situacions reals on s’ha detectat l’aparició d’errors o situacions no esperables, fent èmfasi sempre en el treball en equip interdisciplinari i en la seguretat del pacient.

Apostem per una formació estandarditzada i/o personalitzada basada en l’evidència per la creació d’experiències d’aprenentatge mitjançant la simulació. La metodologia que seguim inclou la preparació dels participants a nivell teòric, el briefing, la facilitació de la pràctica de simulació i el debriefing.

Per la creació i facilitació de les diferents activitats formatives disposem d‘una gran varietat d’espais clínics, equipaments mèdics, de simulació i audiovisuals, facilitadors, instructors, col·laboradors sanitaris de diferents disciplines i especialitats, actors (pacients estandarditzats) de diferents perfils i tècnics de producció audiovisual; que fan possible la transferència de coneixements a la pràctica clínica del dia a dia.

Els àmbits de formació que el 4D Health ofereix es relacionen amb el món del coneixement, salut, empresa i persones.Formació acadèmica

Formació Professional grau mig i superior, Graus, Postgraus, Màsters, Formació sanitària especialitzada

Formació contínua

Col·legis professionals, Societats científiques, Empreses de formació, Dispositius de salut, Entitats i Col·lectius


Formació a empreses

Departaments comercials, màrqueting, producte

Les modalitats formatives en les quals treballem inclouen:

Formació presencial

Treball de camp al propi centre mitjançant la immersió en escenaris reals tant a nivell d’espais i material, com de professionals i pacients implicats.

Formació mixta
Integració transversal de les competències, amb fases pre i post simulació en format no presencial, prenent com a base el propi treball realitzat de forma presencial en el centre.