Trailers

Simulació Virtual

Un nou recurs educatiu com a estratègia docent i d’aprenentatge

Elaborem casos simulats en modalitat virtual per diferents projectes en diferents disciplines i especialitats. Són casos que van acompanyats de tota la documentació pedagògica per la òptima facilitació de l’activitat educativa amb l’ús de la metodologia de la simulació.

Consulta els nostres tràilers:

 CURES D’INFERMERIA AL PACIENT CRÍTIC

CASO RESPIRATORIO

Valoración y asistencia al paciente crítico respiratorio (COVID-19)

CASO NEUROLÓGICO

Valoración y asistencia al paciente con TCE grave

CASO CARDIOVASCULAR

Paciente IAM que deriva en shock cardiogénico

CASO MEDULAR

Valoración y asistencia al paciente politraumático

CASO DIGESTIVO

Valoración y asistencia al paciente crítico con patologia digestiva

 CODIS D’ACTIVACIÓ (HOSPITALÀRIA)

CÓDIGO ICTUS

Valoración y asistencia del paciente con patología neurológica

CÓDIGO PPT

Valoración y asistencia del paciente politraumático

CÓDIGO IAM

Valoración y asistencia del paciente patología cardiaca

 ATENCIÓ INFERMERA EN CURES PAL·LIATIVES

ATENCIÓN ENFERMERA EN CUIDADOS PALIATIVOS

Impacto informativo y manejo de síntomas

ATENCIÓN ENFERMERA EN CUIDADOS PALIATIVOS

Planificación de decisiones anticipadas