Codis d'activació: processos d'identificació

Pràctica dels coneixements i habilitats necessaris per l’atenció inicial dels pacients en les fases d’identificació i activació de codis d’actuació

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Identificar i actuar precoçment en el tractament de les patologies temps dependents incloses en els codis d’actuació.

Objectius específics:

 • Identificar de forma precoç els pacients que es poden beneficiar de l'activació dels codis i detectar-ne els potencialment greus.
 • Aplicar els algoritmes i conèixer les eines de valoració dels diferents codis.
 • Adquirir eines i estratègies per gestionar amb seguretat situacions de risc en cada codi.
 • Identificar potencials problemes en l’activació dels codis, així com oportunitats de millora contínua en els llocs de treball.
 • Potenciar la comunicació i transmissió adequada de la informació entre equips i nivells assistencials.
 • Reconèixer i identificar accions que es poden delegar i compartir amb els altres membres del l’equip interdisciplinari.
 • Demostrar habilitats de coordinació d’equips en funció de les rols específics de cada membre de l’equip interdisciplinari.

Continguts:

 • Codis d’activació: introducció, objectius, implementació i resultats.
 • Criteris d’identificació i activació del codis. Gestió de riscs.

- Identificació de signes i símptomes del malalt

- Triatge, valoració inicial i diagnòstic diferencial en el dolor toràcic/ictus

- Electrocardiografia i estudi d’imatge

- Diagnòstic inicial i tractament del pacient amb SCA/Ictus agut/PPT/Sèpsia: Valoració i maneig inicial en situacions crítiques

- Escales i eines de valoració

- Criteris pel tractament de reperfusió

- Fases i maneig de la sèpsia greu/ risc suïcidi

 • Temporització de les accions diagnòstiques i terapèutiques.
 • Estratègies comunicatives i transferència d’informació eficaç
 • Lideratge i treball en equip

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i serà de modalitat presencial, juntament amb una part no presencial de revisió de continguts teòrics.

La part presencial es durà a terme mitjançant l’exposició dels estàndards teòrics de l’activitat formativa i la posterior realització de casos clínics.

Es realitzarà la simulació de 4 casos clínics amb 4 participants per cas, durant la qual els professionals demostraran les competències (coneixements, habilitats i actituds) relacionades amb el seu rol professional, en escenaris clínics simulats.

Mentre els participants realitzen el cas clínic, la resta del grup visualitzaran en directe la seva execució des de l'aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit de fer-ne posteriorment una valoració i reflexió conjunta en el debriefing.

Informació general

Dirigit a:

Equips d'urgències hospitalàries

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Nº Places:

16 persones

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en proceso de acreditación

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta