Entrenament d'equips interdisciplinars en urgències hospitalàries

Adquirir estratègies comunicatives i de treball en equip en l’àmbit d’urgències hospitalàries, a través de l’entrenament amb simulació clínica.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i posar en pràctica eines i estratègies efectives de treball en equip durant el procés d’abordatge del pacient crític en el medi hospitalari.

Objectius específics:

 • Demostrar alts estàndards de pràctica clínica durant l’atenció a un pacient en situació crítica o de risc potencial
 • Identificar i prevenir errors i esdeveniments adversos relacionats amb l'assistèn-cia sanitària urgent
 • Reconèixer accions que es poden delegar i compartir amb els altres membres del l’equip interdisciplinari
 • Dirigir i orientar l’equip, formulant els objectius de treball amb claredat, establint un pla d’actuació i avaluant els resultats
 • Utilitzar un model de comunicació estructurada per proporcionar informació del pacient, assegurant la transferència d’informació completa
 • Mantenir una consciència dinàmica de la situació basada en la recollida de dades del medi, entenent el seu significat i anticipant-se a l’evolució del pacient
 • Realitzar un anàlisi crític de la situació i emetre una judici clínic per tal d’escollir i prioritzar unes pautes d’actuació adequades

Continguts:

 • Identificació de barreres en el rendiment d’equips
 • Treball en equip i coordinació d’activitats amb altres membres
 • Lideratge (planificació de tasques, solució del problema i millora del procés)
 • Identificació i utilització dels recursos disponibles
 • Monitorització de la situació i estratègies de reducció d’errors
 • Consciència de la situació (recopilació, reconeixement i comprensió d’informació)
 • Avaluació de la necessitat i capacitat de suport als demés
 • Estratègies de comunicació eficaç
 • Presa de decisions (identificació d’opcions, equilibri de riscs, opcions deselecció i  priorització d’intervencions)

Informació general

Dirigit a:

Professionals urgències hospitalàries

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Nº Places:

12 persones

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta