Gestió de la informació en la comunicació amb el pacient segons el seu estil de comunicació

Com ens comuniquem quan encara no tenim la resposta?

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Objectius específics:

Informació general

Modalitat:

Presencial

Durada:

10 hores

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta