Aplicació clínica del model biopsicosocial

Activitat formativa adreçada a fisioterapeutes que vulguin adquirir coneixements i habilitats en l'aplicació del model biopsicosocial a la pràctica clínica, aprofundint en el procés de valoració dels factors psicosocials i l'ús de la comunicació com a eina terapèutica. El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Ordenar i optimitzar el procés de valoració dels factors psicosocials
 • Utilitzar la comunicació com a eina per fomentar l'aliança terapèutica
 • Promoure l’aplicació del model biopsicosocial a la pràctica clínica de fisioteràpia

Objectius específics:

 • Integrar el sistema de banderes dins del procés de valoració.
 • Reconèixer a través de l'ús de mesures d'autoinforme, els factors psicosocials de cronificació i la seva rellevància clínica en el pacient amb dolor crònic.
 • Adquirir habilitats comunicatives verbals i no verbals per transmetre confiança en la relació pacient-fisioterapeuta.
 • Conscienciar sobre la importància d'explicar al pacient de forma clara, senzilla i tranquil·litzadora l'etiologia dels seus símptomes.

Continguts:

Conceptes generals
 • Model biopsicosocial: Què significa? Estem aplicant-ho correctament?
 • Anamnesi centrada en la persona: Valoració dels factors psicosocials i ús de l'entrevista com a eina terapèutica
 • El fisioterapeuta com a generador de banderes a través de la comunicació: Efecte placebo & Efecte nociu
  Valoració dels factors psicosocials
 • Importància dels factors psicosocials al dolor crònic
 • Sistema de banderes com a mètode de screening clínic dels factors psicosocials
 • Identificació factors psicosocials: Què i com preguntem els factors psicosocials
  Anamnesi com a eina terapèutica
 • L'aliança terapèutica a Fisioteràpia: Factors facilitadors & Factors distorsionadors
 • Importància de la comunicació al dolor múscul-esquelètic: Expectatives i necessitats de la persona amb dolor
 • Gestió de la incertesa en la persona amb dolor
 • Confiança & enllaç terapèutic: El principi de l'èxit terapèutic
 • Estratègies per millorar la comunicació entre pacient i fisioterapeuta: Escolta activa, comunicació verbal i no verbal, empatia
 • Tipus d'empatia i com cultivar-les: Més enllà de posar-se al lloc de l'altre
Visualització i anàlisi de casos clínics simulats

Metodologia:

El procés formatiu d'adquisició de competències serà en modalitat mixta. Constarà d’una part online, de visualització de presentacions teòriques basades en l’evidència, en format audiovisual, i d’una part presencial, de caràcter pràctic relacionada amb el treball d'experiències d'aprenentatge amb simulació clínica El curs serà facilitat mitjançant l’ús de :
 • Presentacions teòriques didàctiques (Power Point, Videos)
 • Plataforma virtual de treball e-learning
 • Assignacions d’estudi
 • Qüestionaris d’elecció múltiple avaluació coneixements PRE i POST
 • Workshops
 • Presentacions de casos clínics
Cada bloc constarà d’una part explicativa amb la corresponent documentació lectiva de suport en format power point, i dinàmiques d’activitats associades. L’altra part estarà relacionada amb la metodologia d’aprenentatge de simulació clínica, on els alumnes hauran de treballar diferents casos clínics relacionats amb cada mòdul en qüestió, i realitzaran anotacions en un checklist d'observació per posteriorment debatre, durant el debriefing, sobre la interpretació i anàlisi de cada cas. El treball i anàlisi dels casos simulats permetran als participants analitzar i posteriorment establir una conversa reflexiva, oberta i sense judici amb el facilitador sobre les diferents formes d'actuar en un determinat cas o situació, amb el propòsit d'adquirir els objectius d'aprenentatge mitjançant la seva autoreflexió. El docent / facilitador de l'activitat serà la persona que guiarà l'activitat i amb qui els participants realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a la visualització de cada cas clínic (debriefing). Els participants també disposaran de la documentació clínica i pedagògica relacionada amb cada cas, indispensable per l'òptima facilitació de l'activitat.

Professorat:

Aimar Orio Sallent Fisioterapeuta ICS - CAP de Cardedeu Can Borràs. Especialitzat en l'abordatge integral del pacient amb dolor musculesquelètic i, amb experiència en facilitar i implementar programes de formació a través de la simulació en graus i formació continuada a Espanya i Amèrica del Sud durant els darrers 3 anys. Màster en Fisioteràpia Manual Ortopèdica i Màster en Psiconeuroimmunologia clínica, Postgraus universitaris en Teràpia Manual i Cadenes Musculars. Actualment responsable de l'àrea de simulació a Fisioteràpia del Centre d'Innovació en Simulació 4D Health i professor associat al doble grau de Fisioteràpia i Nutrició a la Universitat de Lleida.

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutas

Modalitat:

Mixta

Calendari:

29 de maig al 4 de juliol 2024

Durada:

15 hores

Nº Places:

20 persones

Lloc:

Edifici de la Generalitat, Girona

Acreditació:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta