Aproximació Bàsica a la Simulació

Curs per adquirir coneixements bàsics relacionats amb la construcció d’experiències d’aprenentatge utilitzant la simulació com a eina formativa.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i posar en pràctica els coneixements i habilitats bàsiques per facilitar una experiència d’aprenentatge utilitzant la simulació com a eina educacional i/o d’entrenament.

Objectius específics:

 • Adquirir coneixements bàsics sobre els fonaments teòrics de la simulació
 • Conèixer els nous estàndards de millor pràctica de simulació de la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL).
 • Identificar les diferents fases en el desenvolupament d’una experiència d’aprenentatge utilitzant la simulació.
 • Disposar d’una eina estandarditzada per dissenyar i facilitar una experiència d’aprenentatge de simulació.
 • Aplicar els coneixements obtinguts en el disseny i facilitació d’una experiència d’aprenentatge utilitzant simulació.
 • Interpretar el rol del facilitador en el disseny, facilitació i seguiment d’una experiència d’aprenentatge utilitzant simulació.
 • Adquirir habilitats bàsiques per conduir un briefing i un debriefing.

Continguts:

 • Introducció a la simulació: beneficis i limitacions
 • Revisió de les teories de l’aprenentatge de l’adult
 • Estàndards de millor pràctica de simulació de la INACSL
 • Fases pel desenvolupament d’una experiència d’aprenentatge amb simulació
 • Disseny i facilitació d’una experiència d’aprenentatge de simulació

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i tindrà una modalitat principalment presencial.

El curs serà facilitat mitjançant l’ús de:

 • Presentacions teòriques didàctiques (Power Point, Videos)
 • Assignacions d’estudi
 • Qüestionaris d’elecció múltiple pre i post formació
 • Workshops
 • Presentacions de casos clínics
 • Grups de treball i discussions

Professorat:

Juan Antonio Muro Sans

Infermer i expert en simulació mèdica amb experiència en facilitar i implementar programes de formació de simulació a l'Orient Mitjà i Europa durant els darrers 8 anys. Màster en Simulació Clínica per l'UCL de Londres. Va formar part de l'equip d'arrencada per posar en funcionament el Centre de Simulació Mèdica Khalaf Al Habtoor a Dubai Healthcare City abans de passar a la Cleveland Clinic Abu Dhabi al maig del 2014. Director de l'hospital de simulació 4D Health (2017-2019). Actualment responsable de simulació de Haute École de Santé Vaud (HESAV, Lausanne). Actualment cursant el doctorat en Simulació Clínica a la Universitat de Navarra (UNAV).

Informació general

Dirigit a:

Qualsevol tipus de professionals/entitats involucrats en àmbits educacionals, assistencials i/o organitzacionals

Modalitat:

Presencial

Durada:

15 hores

Horari:

09:00h – 17:15h (1r dia) / 09:00h – 18:15h (2n dia)

Nº Places:

16 persones

Acreditació:

Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Crèdits:

2'3 crèdits

Inscripcions i

més informació

contacta