Atenció immediata al pacient crític

Activitat de simulació sobre la intervenció dels professionals en la detecció precoç del deteriorament d'un pacient i l'aplicació de les mesures inicials, a l'espera de l'arribada dels equips de Suport Vital Avançat

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Reconèixer, tractar i preparar el pacient crític en l’àmbit d’atenció primària

Objectius específics:

 • Saber identificar i tractar un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE (via Aèria, Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició)
 • Saber identificar i tractar un pacient amb aturada cardiorespiratòria amb desfibril·lació externa automàtica, material instrumental de la vida aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada més especialitzada
 • Saber identificar les arrítmies periaturada segons l’estructuració del mòdul d’arrítmies dels cursos de SVA
 • Incorporar-se, en cas necessari, per col·laborar amb l’equip de SVA (centres sanitaris)
 • Reconèixer i identificar accions que es poden delegar i compartir amb els altres membres del l’equip interdisciplinari davant d’un pacient agut greu o amb aturada cardiorespiratòria
 • Comunicar i transmetre adequadament el diagnòstic i les indicacions mèdiques pertinents del pacient agut greu o amb aturada cardiorespiratòria
 • Coordinar l’equip i donar instruccions tenint en compte les necessitats específiques de cada membre de l’equip interdisciplinari

Continguts:

Temari (inclòs en el manual de SVI)
 • Reconeixement del pacient crític i prevenció de l'aturada cardiorespiratòria
 • Ressuscitació en centre o àrea sanitària
 • Algoritme de Suport Vital Avançat
 • Maneig de la via aèria i de la ventilació
 • Arítmies periaturades. Monotorització i reconeixement
 • Desfibril·lació
 • Vies d'administració de fàrmacs
 • Fàrmacs
 • Cures postressuscitació

Metodologia:

Els professionals demostraran les competències (coneixements, habilitats i actituds) relacionades amb el seu rol professional, en escenaris clínics simulats. Les simulacions seran enregistrades i visualitzades per ser valorades en directe, i posteriorment reflexionades amb la resta del grup (tècnica de debriefing).  

Organització de l’activitat formativa:

En primer lloc i de forma conjunta, es durà a terme el briefing dels casos, es plantejaran les competències i els objectius d’aprenentatge del curs i s’associarà un rol a cada participant de la simulació. Posteriorment, cada equip (4 professionals) durà a terme la simulació de forma consecutiva i aleatòria, és a dir, mentre un d’ells es troba en l’escenari, la resta de participants observarà en directe des de l’aula de treball l’execució dels casos, i omplirà un checklist d’avaluació formativa sobre l’actuació de l’equip en qüestió, amb el propòsit de fer-ne una valoració i reflexió conjunta en el debriefing sobre com aquesta ha anat.

Professorat:

Monica Navalpotro. 
  Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària; Màster en urgències i emergències per la UdL; col·laboradora docent al curs IMV (incidents múltiples víctimes) del màster d’urgències de la FUB; monitora de socorrisme Creu Roja; formació HEMS (helicopter emergency medical service); metgessa d’urgències hospitalàries i extrahospitalaries en base SEM terrestre i aèria.
Franc Espinar Lacueva. Graduat en Psicologia a la Universitat de Barcelona (UB). Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna, Universitat Ramon Llull), Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna, Universitat Ramon Llull) i Màster Universitari en Gestió Sanitària (Universitat Internacional de Catalunya). Lurdes Juanola. Infermera especialitzada en urgències. Postgrau en Simulació i Innovació Docent per a Professionals de la Salud a la FUB, Postgrau Emergència Atenció Extrahospitalària Urgent (UdG), Postgrau de malalts crítics (URL), Postgrau de Cures d’ infermeria en el Malalt Crònic (UdG). Ajudant de coordinació de ATLS (Advanced Trauma Life Support) de la UdG, docent col·laboradora de simulació clínica a UdG i a l'Hospital Dr.Josep Trueta de Girona. Miriam Hidalgo. Diplomada en Infermeria; Màster Oficial en metodologia de la simulació; Màster Oficial en atenció integral al malalt crític i emergències; Màster en urgències hospitalàries; Postgrau assistència integral al malalt traumàtic greu. Postgrau emergències i cures intensives. Postgrau atenció prehospitalària urgent. Treballa com a infermera assistencial al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Informació general

Dirigit a:

Metges/ses i infermer/es de l'àmbit d'atenció primària i comunitària acreditats en SVI

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Horari:

De 8:00h a 14:00h

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta