Atenció immediata al pacient crític

Activitat de simulació sobre la intervenció dels professionals en la detecció precoç del deteriorament d'un pacient i l'aplicació de les mesures inicials, a l'espera de l'arribada dels equips de Suport Vital Avançat

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Reconèixer, tractar i preparar el pacient crític en l’àmbit d’atenció primària

Objectius específics:

 • Saber identificar i tractar un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE (via Aèria, Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició)
 • Saber identificar i tractar un pacient amb aturada cardiorespiratòria amb desfibril·lació externa automàtica, material instrumental de la vida aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada més especialitzada
 • Saber identificar les arrítmies periaturada segons l’estructuració del mòdul d’arrítmies dels cursos de SVA
 • Incorporar-se, en cas necessari, per col·laborar amb l’equip de SVA (centres sanitaris)
 • Reconèixer i identificar accions que es poden delegar i compartir amb els altres membres del l’equip interdisciplinari davant d’un pacient agut greu o amb aturada cardiorespiratòria
 • Comunicar i transmetre adequadament el diagnòstic i les indicacions mèdiques pertinents del pacient agut greu o amb aturada cardiorespiratòria
 • Coordinar l’equip i donar instruccions tenint en compte les necessitats específiques de cada membre de l’equip interdisciplinari

Continguts:

Temari (inclòs en el manual de SVI)
 • Reconeixement del pacient crític i prevenció de l'aturada cardiorespiratòria
 • Ressuscitació en centre o àrea sanitària
 • Algoritme de Suport Vital Avançat
 • Maneig de la via aèria i de la ventilació
 • Arítmies periaturades. Monotorització i reconeixement
 • Desfibril·lació
 • Vies d'administració de fàrmacs
 • Fàrmacs
 • Cures postressuscitació

Informació general

Dirigit a:

Metges/ses i infermer/es de l'àmbit d'atenció primària i comunitària acreditats en SVI

Modalitat:

Presencial

Calendari:

Juny 2019

Durada:

6 hores

Horari:

De 8:00h a 14:00h

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta