Atenció inicial al pacient crític (TCAI)

Curs destinat a professionals de TCAI que vulguin adquirir, a través de conceptes teòrics i de la metodologia de la simulació clínica, coneixements i habilitats relacionats amb l’atenció inicial al pacient crític

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

  • Reconèixer el pacient crític en l'àmbit d'atenció hospitalària
  • Desenvolupar habilitats i actituds per a una comunicació efectiva amb pacient, família i companys

Objectius específics:

  • Reconèixer els signes i símptomes d'alarma que poden comprometre la salut del pacient
  • Identificar i preparar el material necessari per la realització de les diferents tècniques de l'equip interdisciplinari
  • Utilitzar un model de comunicació estructurada per a proporcionar informació del pacient agut greu, assegurant la transferència d'informació completa i la comprensió del receptor

Continguts:

  • Reconeixement del pacient crític
  • Urgències mèdiques més freqüents: cardiovasculars, respiratòries, neurològiques i intoxicacions
  • Estratègies de comunicació eficaces

Informació general

Dirigit a:

Professionals de TCAI

Modalitat:

Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta