Atenció inicial al pacient traumàtic greu

Curs dedicat a consolidar els coneixements i les habilitats tècniques i no tècniques necessàries per a l’atenció inicial dels pacients amb lesions traumàtiques greus, incidint en les pràctiques segures que permeten minimitzar l’impacte dels esdeveniments adversos que es poden produir en el desenvolupament d’aquesta activitat assistencial.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Consolidar i reforçar els coneixements i pràctiques segures relacionades amb l’atenció inicial a un pacient amb politraumatisme greu.

Objectius específics:

 • Identificar de forma precoç els pacients que es poden beneficiar de l’activació del codi PPT i detectar-ne els potencialment greus
 • Diferenciar els diferents nivells de prioritat dels malalts traumàtics segons criteris fisiològics, anatòmics i mecanisme lesional
 • Aplicar l’algoritme i conèixer les eines de valoració i criteris de derivació als hospitals de diferents nivells del codi PPT
 • Aplicar de forma ordenada la metodologia ABCDE com a protocol d’actuació per la valoració inicial completa del pacient traumàtic
 • Detectar i actuar precoçment sobre les lesions de Risc Imminent de Mort (RIM)
 • Conèixer les bases de la valoració secundària
 • Estabilitzar i immobilitzar les lesions traumàtiques
 • Mobilitzar i fer la transferència física del pacient de manera estructurada, emprant les tècniques i materials adequats en aquest tipus de pacients
 • Utilitzar un model de comunicació estructurat per transmetre la informació del pacient, assegurant la transferència d’informació complerta, ja sigui amb el pacient, família o entre equips i nivells assistencials

Continguts:

Part Online

  • Importància de l’atenció inicial protocol·litzada del PPT
  • Criteris i Codi d’activació PPT
  • Transferència verbal i física estructurada
  • Atenció inicial del pacient traumàtic greu
  • Valoració inicial ABCDE
  • Xoc en el pacient traumàtic greu
  • Traumatisme cranioencefàlic i cervical
  • Traumatisme toràcic
  • Traumatisme abdominal
  • Traumatisme pelvià
  • Traumatisme múscul esquelètic
 • Part Presencial

  • Tallers habilitats cíniques (màx. 24 participants)
   • Taller 1: Mobilització en bloc. Col·locació collaret cervical. Faixa pèlvica. Tracció i alineació fractures. Via Intraòssia
   • Taller 2: Maneig via aèria. Elevació mentó. Cànula orofaríngea (guedel), via aèria definitiva. Via aèria quirúrgica (cricotomia)
   • Taller 3: Maneig de les hemorràgies. Eco Fast. Catèter toràcic i tub toràcic
   • Taller 4: Cas clínic simulat virtual amb debriefing posterior per a tenir una visió global i inicial de la teoria treballada per tal d’assolir coneixements i a més tenir un primer contacte amb la simulació clínica
  • Simulació immersiva (màx. 12 participants /sessió)

Metodologia:

L’aprenentatge de la part teòrica serà online i es farà a través de vídeos professionals treballats per grup d’experts sanitaris del 4DHealth.

És absolutament imprescindible l’estudi de la part teòrica per tal de poder realitzar amb èxit les habilitats mèdiques en la part pràctica.

La segona part seràtotalment pràctica i estarà relacionada amb les competències tècniques del maneig del pacient traumàtic greu, que complementen la formació teòrica rebuda prèviament.

Professorat:

 • Doina Soltoianu. Metgessa adjunta HJ23 Tarragona
 • Mireia Cramp. Metgessa adjunta HJ23 Tarragona
 • Pablo Espin. Infermer SEM i HJ23 Tarragona

Informació general

Dirigit a:

Professionals de medicina dels serveis d’urgències, cirurgia general, anestèsia i traumatologia + Professionals d’infermeria del servei d’urgències.

Modalitat:

Mixta

Durada:

4h Online + 5h Tallers Habilitats+ 5h Simulació Immersiva

Nº Places:

24 persones

Inscripcions i

més informació

contacta