Atenció inicial al pacient traumàtic

Aquest curs va dirigit a tècnics d’emergències sanitàries (TES) que vulguin millorar la qualitat de l’assistència prehospitalària al pacient traumàtic.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Desenvolupar actuacions d’atenció bàsica sanitària relacionades amb l’assistència prehospitalària al pacient traumàtic.

Objectius específics:

 • Valorar el lloc de l’incident i detectar situacions de risc
 • Aplicar de forma ordenada la metodologia ABCDE com a protocol d’actuació per la valoració inicial completa del pacient
 • Reconèixer els signes de compromís vital per determinar l’estat del pacient
 • Realitzar una valoració secundària complerta
 • Estabilitzar i immobilitzar les lesions traumàtiques
 • Evacuar al pacient emprant les tècniques de mobilització per realitzar un trasllat segur
 • Desenvolupar habilitats i actituds per una comunicació efectiva amb el pacient, família i equip multidisciplinari
 • Identificar els rols i integrar-se amb l’equip interdisciplinari adoptant una actitud col·laboradora

Continguts:

 • Assegurament de l’entorn de treball per a l’equip assitencial i el pacient
 • Valoració primària i secundària del pacient politraumàtic
 • Signes de gravetat
 • Consideracions del traumatisme cranioencefàlic, toràcic, abdominal, columna vertebral i extremitats
 • Material i tècniques d’immobilització de les lesions traumàtiques
 • Tècniques de mobilització i trasllat del pacient traumàtic
 • Tècniques d'assistència i recolzament en el suport vital avançat (SVA)
 • Particularitats del pacient pediàtric, ancià o gestant
 • Registre i transferència d’informació

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències tindrà una modalitat principalment presencial, constant-hi també un part no presencial de revisió de continguts teòrics didàctics. L’activitat durà a terme a través de simulacions clíniques en entorns reals on els participants tindran l’oportunitat d’aplicar els coneixements i habilitats treballats, formant part d’un equip interdisciplinari.

Simulacions clíniques de casos d’atenció inicial al pacient traumàtic

 • Briefing
 • Casos clínics
 • Debriefings

Informació general

Dirigit a:

Tècnics d’emergències sanitàries (TES)

Modalitat:

Presencial

Calendari:

19 de febrer 2020

Horari:

De 8:30h a 15:00h

Preu:

100 € /persona

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

1'6 crèdits

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta