Auscultació cardíaca, pulmonar i abdominal

Curs destinat a professionals sanitaris que vulguin adquirir coneixements en auscultació pulmonar i exploració abdominal. L’activitat inclou el treball de casos pràctics simulats on els participants podran practicar l’habilitat per identificar en precisió els diferents sons cardíacs, pulmonars i intestinals, amb el propòsit que els ajudi a avaluar de forma ràpida i eficient als pacients i supervisar el seu estat de salut.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i actualitzar coneixements en la tècnica d’auscultació cardíaca, pulmonar i abdominal.

Objectius específics:

 • Avaluar els sorolls del cor, els pulmons i l’aparell digestiu
 • Avaluar la qualitat, intensitat i duració dels sons
 • Conèixer i entendre el mecanisme fisiopatològic de les diferents patologies respiratòries, cardíaques i abdominals
 • Reconèixer l’auscultació de les diferents malalties respiratòries i cardíaques i realitzar el seu diagnòstic diferencial
 • Identificar els signes i símptomes d’alarma que poden fer necessària una interconsulta amb altres professionals sanitaris

Continguts:

AUSCULTACIO PULMONAR

  • Exploració de l’aparell respiratori
  • Terminologia semiològica respiratòria
  • Tècnica per l’auscultacio
  • Sorolls respiratoris normals
  • Sorolls respiratoris patològics:
   • Estertors
   • Sibilants
   • Roncus
   • Crepitants
   • Frec pleural

AUSCULTACIÓ CARDÍACA

  • Exploració de l’aparell circulatori
  • Terminologia semiològica cardíaca
  • Tècnica per l’auscultació
  • Sorolls cardíacs normals
  • Sorolls cardíacs patològics

EXPLORACIÓ ABDOMINAL

  • Recordatori de l’anatomia i fisiologia dels òrgans situats dins l’abdomen
  • Exploració de l’abdomen
   • Auscultació
   • Palpació
   • Percussió
  • Entrenament d’ habilitats amb casos pràctics simula

Professorat:

Adolf Castro Carreras

Docent infermer

Infermer, amb especialitat en Atenció Primària. Màster en Ciències de la Infermeria per la UDL, amb experiència amb suport en simulació de mes de deu anys a la FUB, Fundació Universitària del Bages- Universitat de la Catalunya Central. Formador de l’AIFICC, Associació d’Infermeria Comunitària de Catalunya i membre del grup de treball Gestió de la demanda per infermeria. Professor associat de practiques clíniques de la UDL, Universitat de Lleida. Postgrau en Emergències Extrahospitalàries. Certificat d’Aptitud Pedagògica, CAP. Universitat de Lleida, Institut de Ciències de l’Educació, ICE. Lleida.

Aurora Garriga Badia

Docent metgessa de família

Metgessa especialista en medicina Familiar i Comunitària . Directora Centre de Salut Igualada Nord del Consorci Sanitari de l'Anoia. Coordinadora d’Atenció Continuada Urgències Territorials d’Atenció Primària de la Comarca de l’Anoia fins 2010.

Acreditada com a Directora Suport Vital Bàsic fins el 2010. Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu. “SER – FER”. Postgrau en Intervenció Familiar a la Atenció Primària de Salut. Postgrau en Emergències. Màster en Atenció Primària

Informació general

Dirigit a:

Metges i infermers àmbit hospitalari i atenció primària

Modalitat:

Presencial

Calendari:

6 de novembre 2023

Durada:

5 hores

Horari:

De 9h a 14:30h

Nº Places:

20 persones

Lloc:

Col·legi d’Infermeria de Lleida (COILL)

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Crèdits:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta