Avaluació i assistència infermera al pacient amb dolor toràcic

Curs destinat a professionals d’infermeria de l’àmbit d’atenció primària i/o hospitalària amb assistència a urgències de baixa/mitjana gravetat, que vulguin actualitzar i adquirir de forma pràctica les competències necessàries per valorar i assistir la consulta per dolor toràcic

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Actualitzar i adquirir les habilitats i coneixements necessaris pel maneig del pacient amb dolor toràcic

Objectius específics:

 • Valorar de manera sistemàtica al pacient segons metodologia ABCDE
 • Reconèixer els signes de compromís vital i criteris d’activació dels serveis d’emergència
 • Realitzar i interpretar correctament un electrocardiograma
 • Conèixer i dominar el Codi IAM vigent a Catalunya
 • Dirigir i orientar el personal assistencial, creant consciència situacional i treballant en equip
 • Desenvolupar habilitats i actituds per a una comunicació efectiva amb els pacients/famílies i els equips assistencials

Continguts:

 • Abordatge del pacient urgent (metodologia ABCDE)
 • Diagnòstic diferencial del dolor toràcic
 • Fisiopatologia de la cardiopatia isquèmica
 • Alteracions electrocardiogràfiques en la cardiopatia isquèmica
 • Codi IAM

Informació general

Dirigit a:

Professionals d’infermeria

Modalitat:

Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta