Bases del raonament clínic en el dolor múscul-esquelètic

Activitat formativa dirigida a fisioterapeutes que vulguin actualitzar coneixements per comprendre millor el dolor múscul-esquelètic, a més d'adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el seu procés de raonament clínic, amb el propòsit de construir hipòtesis diagnòstiques més fiables.

El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el procés de raonament clínic.
 • Promoure un procés de raonament clínic en el què s'integrin els diferents models de dolor.
 • Escollir les estratègies de tractament més adequades segons el mecanisme de dolor predominant.

Objectius específics:

 • Aprendre a utilitzar les categories d'hipòtesi com a eina per afinar les hipòtesis diagnòstiques obtingudes durant el procés de raonament clínic.
 • Saber integrar el sistema de banderes dins del procés de raonament clínic: identificació de factors de bon i mal pronòstic així com indicadors clínics de possible patologia greu.
 • Incorporar mesures d'autoinforme, algoritmes i clústers en el procés de raonament clínic.
 • Saber diferenciar clínicament entre els mecanismes associats a la sensibilització central i el síndrome de sensibilització central.

Continguts:

BLOC 1: DOLOR

 • Introducció
  • Epidemiologia i definicions: Dolor crònic & Dolor agut
  • Evolució al paradigma del dolor
  • Classificació del dolor: Tipus de dolor segons mecanisme patobiològic
  • Models de dolor en fisioteràpia
 • Neurofisiologia del dolor
  • Neurofisiologia del dolor: Vies descendents del dolor / sensibilització perifèrica & sensibilització central /neuroplasticitat i dolor crònic
  • Actualitzacions en neurofisiologia del dolor: Més enllà del model biomèdic i biopsicosocial
  • Estrès i dolor
  • Aprenentatge i dolor
BLOC 2: RAONAMENT CLÍNIC
 • Conceptes generals
  • Què es un diagnòstic?
  • Guies de pràctica clínica en el dolor múscul-esquelètic: S'estan complint?
  • Guies de predicció clínica: Què són i per a què serveixen
  • Proves complementàries: Valor real de les proves d'imatge
 • Raonament clínic en fisioteràpia
  • Models de raonament clínic: Inductiu & Deductiu 
  • Biaixos cognitius en el procés de raonament clínic: Que són i com influeixen dins del procés de raonament clínic
  • Presa de decisions clínica: Excloure & Incloure
  • Sistema de banderes com a mètode de screening clínic: Banderes oficials & banderes no oficials
  • Construcció d'hipòtesis diagnòstiques: Categories d'hipòtesis i xarxa de determinants (marc teòric i casos clínics)
  • Identificació del mecanisme patobiològic predominant en el dolor: Reconeixement de patrons clínics i utilització d'algoritmes i clústers (marc teòric i casos clínics)
 • Diagnòstic diferencial: Test d'exploració clínica
  • Test quantitatiu sensorial (QST)
  • Mecanismes de sensibilització central & Síndrome de sensibilització central
 • Visualització i anàlisi de casos clínics simulats

Metodologia:

El procés formatiu d'adquisició de competències serà en modalitat presencial. Constarà d'una part d’exposició d’estàndards teòrics basats en l'evidència, i una altra part pràctica relacionada amb el treball d'experiències d'aprenentatge amb simulació clínica, en modalitat virtual.

Professorat:

Aimar Orio Sallent

Fisioterapeuta ICS - CAP de Cardedeu Can Borràs. Especialitzat en l'abordatge integral del pacient amb dolor musculesquelètic i, amb experiència en facilitar i implementar programes de formació a través de la simulació en graus i formació continuada a Espanya i Amèrica del Sud durant els darrers 3 anys.

Màster en Fisioteràpia Manual Ortopèdica i Màster en Psiconeuroimmunologia clínica, Postgraus universitaris en Teràpia Manual i Cadenes Musculars.

Actualment responsable de l'àrea de simulació a Fisioteràpia del Centre d'Innovació en Simulació 4D Health i professor associat al doble grau de Fisioteràpia i Nutrició a la Universitat de Lleida.

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutes

Modalitat:

Presencial

Durada:

16 hores

Nº Places:

16 participants

Lloc:

4DHealth Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta