Bases del raonament clínic en el dolor múscul-esquelètic

Curs formatiu dirigit a fisioterapeutes que vulguin actualitzar coneixements per comprendre millor el dolor múscul-esquelètic, a més d'adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el seu procés de raonament clínic, amb el propòsit de construir hipòtesis diagnòstiques més fiables.

El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el procés de raonament clínic
 • Promoure un procés de raonament clínic en el què s'integrin els diferents models de dolor
 • Desenvolupar habilitats per construir una hipòtesi diagnòstica inicial basada en l'evidència científica

Objectius específics:

 • Aprendre a desenvolupar una anamnesi del dolor àmplia, profunda i precisa
 • Utilitzar les categories d'hipòtesi com a eina per ordenar la informació obtinguda durant l'anamnesi
 • Integrar el sistema de banderes dins del procés de raonament clínic
 • Consolidar el model de signes i símptomes en la pràctica de fisioteràpia
 • Adquirir coneixements per subclassificar el dolor del pacient segons el mecanisme patobiològic associat
 • Saber utilitzar mesures d'autoinforme, algoritmes i clústers en el procés de raonament clínic
 • Integrar de manera adequada l'anàlisi de les proves complementàries en el procés de raonament clínic
 • Saber diferenciar clínicament entre els mecanismes associats a la sensibilització central i el síndrome de sensibilització central

Continguts:

BLOC 1: DOLOR

 • Introducció
  • Epidemiologia i definicions: Dolor crònic & Dolor agut
  • Evolució al paradigma del dolor
  • Classificació del dolor: Tipus de dolor
  • Models de dolor en fisioteràpia
 • Neurofisiologia del dolor
  • Neurofisiologia del dolor: Vies descendents del dolor / sensibilització perifèrica & sensibilització central /neuroplasticitat i dolor crònic
  • Actualitzacions en neurofisiologia del dolor: Més enllà del model biomèdic i biopsicosocial
  • Eixos neuroimmunoendocrins i dolor
  • Memòria del dolor
BLOC 2: RAONAMENT CLÍNIC
 • Introducció
  • Què és un diagnòstic? Diagnòstic mèdic & Diagnòstic en fisioteràpia
  • Teoria de la complexitat: Sistemes complexos
 • Conceptes generals
  • Guies de pràctica clínica en el dolor múscul-esquelètic: S'estan complint?
  • Guies de predicció clínica: Què són i per a què serveixen
  • Proves complementàries: Valor real de les proves d'imatge
  • Patologia multifactorial: Models de risc
 • Raonament clínic en fisioteràpia
  • Models de raonament clínic: Inductiu (pensament ràpid) & Deductiu (pensament lent)
  • Biaixos cognitius en el procés de raonament clínic: Que són i com influeixen dins del procés de raonament clínic
  • Presa de decisions clínica: Excloure & Incloure
  • Objectius i seqüència de l'exploració subjectiva
  • Sistema de banderes com a mètode de screening clínic: Banderes oficials & banderes no oficials
  • Construcció d'hipòtesis diagnòstiques: Categories d'hipòtesis i xarxa de determinants (marc teòric i casos clínics)
  • Identificació del mecanisme patobiològic predominant en el dolor: Reconeixement de patrons clínics i utilització d'algoritmes i clústers (marc teòric i casos clínics)
 • Diagnòstic diferencial: Test d'exploració clínica
  • Test quantitatiu sensorial (QST)
  • Mecanismes de sensibilització central & Síndrome de sensibilització central
 • Visualització i anàlisi de casos clínics simulats

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutes

Modalitat:

Presencial

Durada:

16 hores

Nº Places:

16 participants

Inscripcions i

més informació

contacta