Comunicació de Males Notícies

Programa formatiu teòric-pràctic dirigit a professionals de l’àmbit sanitari que vulguin adquirir, millorar i posar en pràctica en situacions assistencials reals de simulació, estratègies i habilitats orientades a la comunicació de males notícies.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir tècniques, estratègies i habilitats comunicatives i de gestió emocional en la notificació de males notícies

Objectius específics:

 • Adquirir nocions psicològiques bàsiques per saber comunicar
 • Conèixer els elements clau en la contextualització de la tasca de donar males notícies
 • Conèixer la definició i classificació de les males notícies en l’àmbit sanitari, així com les barreres i condicionants per afrontar la tasca de comunicar-les
 • Conèixer la importància d’utilitzar una metodologia específica per la comunicació de males notícies
 • Distingir i saber aplicar les tècniques fonamentals en la comunicació de males notícies: empatia, normalització, legitimació, maneig de la incertesa i afrontament de la negació.
 • Conèixer i aplicar el protocol SPIKES/EPICEE com a mètode de comunicació d’una mala notícia males notícies
 • Identificar una situació clínica en la que s’ha de comunicar una mala notícia
 • Detectar quan es transmet una informació que és percebuda com a mala notícia per pacient i família
 • Tractar la intervenció psicològica en situacions especials i/o inesperades
 • Detectar els errors comunicatius produïts durant la notificació d'una mala notícia a un pacient

Continguts:

 • Procés de comunicació, bases teòriques
 • Males notícies: tipus, barreres i condicionants en la comunicació
 • Característiques generals de comunicació de males notícies
 • Habilitats bàsiques de comunicació del professional: comunicació no verbal, escolta activa, acollida, empatia, assertivitat vs. agressivitat vs. passivitat
 • Recolzament emocional
 • Comunicació interprofessional
 • Situacions disjuntives de donar o no males notícies i quan transmetre-les
 • El pacient, la família i el context
 • Respostes comunes en la recepció de males notícies
 • Situacions especials: error mèdic, àrea urgència, cures pal·liatives, mort perinatal, informació de discapacitat, atenció telefònica
 • Abordatge intercultural de males notícies: barreres que construïm
 • Comunicació diagnòstica i emocional d'una malaltia terminal.
 • Comunicació de notícies dolentes a la infància
 • Procés de comunicació en cures pal·liatives. Comunicar la mort i facilitar el dol
 • Particularitats de la comunicació de notícies dolentes a salut mental
 • Context ètic i legal de la comunicació a l’àmbit sanitari

Metodologia:

El procés d'adquisició de competències dels participants es basarà en la realització de 2 mòduls formatius, sent ambdós de tipus presencial. En el primer mòdul s’exposaran els estàndards teòrics i es realitzaran dinàmiques de treball pràctic en la capacitació d’estratègies i habilitats en la notificació de males notícies. En el segon mòdul s’utilitzarà la simulació com a eina formativa on els participants aplicaran els coneixements, habilitats i actituds apresos en diferents casos clínics i contextos assistencials. Durant la fase de simulació, els participants visualitzaran casos clínics simulats des de l'aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu, tractant d'analitzar l'actuació clínica, amb el propòsit de fer una posterior valoració i reflexió conjunta durant el debriefing. Els participants tindran un facilitador de referència i un professional expert en la matèria, amb els quals realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a l'execució de cada cas clínic (debriefing).

Professorat:

Inés de Caralt

Fisioterapeuta ICS - CAP de Cardedeu Can Borràs. Especialitzat en l'abordatge integral del pacient amb Graduada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB), Postgrau en Intervenció Integral en Psicoteràpia per l’Institut Gomà, Màster en Lideratge Personal i Coaching teleològic per l’Institut Gomà i la Universitat de Barcelona (UB), Certificació en EMDR, Certificació en BRIDGE.

Directora Àrea Empresa a l’Institut Gomà.

Directora a Aqua Comunicació, S.L.

Formadora en Lideratge Personal, Tècniques Psicològiques, Intel·ligència Emocional, Creixement Sexual i de Parella, Autoestima, Comunicació i Resolució de Conflictes.

Carla Casals

Llicenciada en Comunicació Audiovisual (Pompeu Fabra), Màster internacional en escriptura per cine i TV (UAB), Màster en Coaching i lideratge personal (UB i Institut Gomà), Màster Teatro como Oportunidad (Institut Gestalt).

Co-Fundadora de la Fundació Punt de Vista. Des de 2010 en l’experiència com a comunicòloga i conferenciant, i des de 2014 d’experiència acompanyant persones i equips en el seu desenvolupament personal, professional, emocional i del lideratge.

Informació general

Dirigit a:

Professionals de l'àmbit sanitari

Modalitat:

Presencial

Durada:

10 hores

Crèdits:

1'3 crèdits CCFCPS

Inscripcions i

més informació

contacta