Comunicació i gestió de les emocions en la resolució de conflictes

Programa formatiu teòric-pràctic dirigit a professionals de l’àmbit de la salut que vulguin adquirir, millorar i treballar estratègies orientades a la millora de l’atenció, comunicació i servei, tant amb els usuaris que acudeixen als centres sanitaris, com amb els propis companys.

L’activitat oferirà eines de suport als professionals per a aprendre a identificar, comprendre i gestionar les pròpies emocions com per a la comprensió i acompanyament en les emocions dels altres. Així mateix, els proporcionarà noves eines per afrontar situacions complexes desenvolupant l’escolta activa i l’empatia amb els interlocutors.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i posar en pràctica habilitats per establir una comunicació eficaç i satisfactòria amb els usuaris

Objectius específics:

 • Conèixer de quina manera afecta el tipus de comunicació que establim
 • Conèixer els elements de la comunicació tant verbal com no verbal per a ser utilitzats de manera adequada durant la comunicació interpersonal
 • Conèixer les diferents tècniques que permeten millorar l’escolta activa
 • Entrenar la comunicació assertiva i empàtica davant els conflictes
 • Identificar estratègies per afrontar correctament les reaccions hostils dels usuaris
 • Reconèixer les barreres comunicatives que poden dificultar la interlocució amb els usuaris i els propis companys
 • Aplicar tècniques comunicatives que permetin millorar les habilitats relacionals dels assistents com a complement que reforci la seva tasca diària

Continguts:

 • Identificar les nostres emocions
 • Respostes adaptatives i gestió de les emocions
 • Relaxació a través de la respiració i el mindfulness
 • La intel·ligència emocional i la formació de pensaments positius
 • Fonaments, nivells i barreres en la comunicació
 • Aspectes de la comunicació verbal i de la no verbal
 • L’escolta activa i empàtica
 • Models de comunicació: de la agressivitat i la passivitat a la assertivitat
 • La naturalesa del conflicte: factors, peces clau i tipus de conflicte
 • Paradigmes de la interacció humana i rols davant el conflicte
 • L’ús de l’empatia i de les habilitats socials en la resolució de conflictes
 • La comunicació telefònica i els errors més freqüents en l’entorn sanitari
 • Actituds i valors personals per afavorir l’atenció a l’usuari
 • La comunicació telefònica i els errors més freqüents en l’entorn sanitari
 • Actituds i valors personals per afavorir l’atenció a l’usuari
 • La comunicació no violenta

Informació general

Dirigit a:

Professionals de la salut

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta