Cuidats del pacient quirúrgic hospitalitzat en l'àrea de COT (TCAI)

Curs destinat a professionals de l’àmbit de cures auxiliars d’infermeria (TCAI) que vulguin adquirir coneixements i habilitats en els cuidats del pacient quirúrgic hospitalitzat, en l’àrea de la cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT).

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Capacitar de manera especialitzada als TCAI en l’aplicació dels cuidats del pacient quirúrgic hospitalitzat en l’àrea de COT

Objectius específics:

 • Actualitzar coneixements teòrics i pràctics, en base l’evidència, relacionats amb l’aplicació dels cuidats auxiliars d’infermeria de qualitat al pacient amb patologia quirúrgica, hospitalitzat en l’àrea de COT
 • Adquirir habilitats en l’aplicació de diferents tècniques davant els problemes i necessitats que plantegen els cuidats dels pacients quirúrgics, que requereixen d’una resposta eficaç i de qualitat per part del TCAI

Continguts:

 • Tipus de lesions i intervencions en COT
 • Material bàsic de ferida i embenats en traumatologia (pinces, “quita grapes”, venes...)
 • Tipus de ferides
 • Cura de la ferida
 • La ferida quirúrgica. Cura, mètodes i procediment
 • Els drenatges i la seva classificació. Tipus de drenatges en cirurgia. Classificació
 • Cura de ferida amb drenatge. Retirada punts de paper, grapes i sutures
 • Fèrules en COT
 • Mobilitzacions, canvis posturals i transferències del pacient
 • Control neurovascular de l’extremitat intervinguda
 • Higiene del pacient

Informació general

Dirigit a:

Professionals TCAI

Modalitat:

Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta